Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Illner

  JUDr. Josef Illner


  • * 27.8.1839 Čáslav – † 6.2.1894 Brno


  • hudební kritik a skladatel, organizátor českého hudebního života v Brně, zasloužil se o hasičství na Moravě a ve Slezsku


  • zajímavé okolnosti

   Provozoval vlastní hudební školu v Brně.
   Hrál v ochotnickém divadle v domě stolařského mistra Jana Křtitele Rudiše na Starém Brně (1869–1870), na jehož činnost navázala Jednota divadelních ochotníků (1870–1873).
   V Besedě Brněnské zorganizoval jediný koncert B. Smetany v Brně (16. 6. 1873), spoluzakladatel a v letech 1870–1871 jako první sbormistr řídil dívčí pěvecký sbor spolku Vesna.


  • vzdělání

   studium práv v Praze (1869),
   studium hry na klavír a hudební teorie na Frőmterově hudebním ústavu (1852–1858)


  • dílo

   - Kvas krále Vondry XXVI.: velká romanticko-heroicko-tragická opera ve 3 jednáních, Brno 1867
   - Koncert bengálského impresaria Vaška Kaňhala, Brno 1867


  • zaměstnání

   1861–1866 vychovatel v rodině barona Viktora Herringa v Brně,
   1866–1875 advokátní koncipient u advokáta JUDr. M. Piety,
   1876–1885 advokát v Bučovicích a v Brně,
   1861–1862 jeden z prvních kritiků a moravských dopisovatelů časopisu Dalibor,
   v 60. letech 19. století přispíval do Moravské orlice,
   v Brně se stal spolupracovníkem a stálým dopisovatelem Hasičských listů pro Moravu

  • odborné a zájmové organizace

   Sbor dobrovolných hasičů v Bučovicích (1878 zvolen druhým starostou, po osmi letech v této funkci se přestěhoval do Brna, aby mohl lépe plnit vyšší hasičské funkce, neboť byl na III. Sjezdu českého hasičstva 4. 9. 1881 v Brně-Kralově Poli zvolen do výkonného výboru; na IV. Sjezdu českého hasičstva ve Slavkově dne 9. 9. 1883 se stal starostou nově založené České ústřední jednoty moravsko-slezských dobrovolných sborů hasičských),
   Český čtenářský spolek v Brně (1867–1870),
   Řemeslnická jednota Svatopluk (1868–1875, 1891–1892),
   Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě (od roku 1881),
   pracoval ve výboru Všeobecné podporovací pokladny dobrovolných hasičských sborů na Moravě


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 14, řada 1, hrob č. 55


  • obrazy

   img12734.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Leoš Janáček
   první sbormistr ve Svatopluku Jan Křtitel Rudiš (Rudisch)
   svůj dům na Starém Brně poskytoval divadelním ochotníkům


  • děti

   Zdeňka Illnerová


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   9. 2. 1894
   Pohřeb JUDr. Josefa Illnera 5. 7. 1868
   Založení Řemeslnické besedy Svatopluk
   předseda spolku


  • autor

   MJ, Menš


Aktualizováno: 06. 05. 2018

Josef Illner. Zdroj: Jitka Bajgarová, Hudební spolky v Brně a jejich role při utváření „hudebního obrazu“ města 1860–1918, Brno 2005, s. 142.