JUDr. Josef Illner

* 27.8.1839 Čáslav – † 6.2.1894 Brno


hudební kritik a skladatel, organizátor českého hudebního života v Brně, zasloužil se o hasičství na Moravě a ve Slezsku


zajímavé okolnosti

Provozoval vlastní hudební školu v Brně.
Hrál v ochotnickém divadle v domě stolařského mistra Jana Křtitele Rudiše na Starém Brně (1869–1870), na jehož činnost navázala Jednota divadelních ochotníků (1870–1873).
V Besedě Brněnské zorganizoval jediný koncert B. Smetany v Brně (16. 6. 1873), spoluzakladatel a v letech 1870–1871 jako první sbormistr řídil dívčí pěvecký sbor spolku Vesna.


vzdělání

studium práv v Praze (1869),
studium hry na klavír a hudební teorie na Frőmterově hudebním ústavu (1852–1858)


dílo

- Kvas krále Vondry XXVI.: velká romanticko-heroicko-tragická opera ve 3 jednáních, Brno 1867
- Koncert bengálského impresaria Vaška Kaňhala, Brno 1867


zaměstnání

1861–1866 vychovatel v rodině barona Viktora Herringa v Brně,
1866–1875 advokátní koncipient u advokáta JUDr. M. Piety,
1876–1885 advokát v Bučovicích a v Brně,
1861–1862 jeden z prvních kritiků a moravských dopisovatelů časopisu Dalibor,
v 60. letech 19. století přispíval do Moravské orlice,
v Brně se stal spolupracovníkem a stálým dopisovatelem Hasičských listů pro Moravu


odborné a zájmové organizace

Sbor dobrovolných hasičů v Bučovicích (1878 zvolen druhým starostou, po osmi letech v této funkci se přestěhoval do Brna, aby mohl lépe plnit vyšší hasičské funkce, neboť byl na III. Sjezdu českého hasičstva 4. 9. 1881 v Brně-Kralově Poli zvolen do výkonného výboru; na IV. Sjezdu českého hasičstva ve Slavkově dne 9. 9. 1883 se stal starostou nově založené České ústřední jednoty moravsko-slezských dobrovolných sborů hasičských),
Český čtenářský spolek v Brně (1867–1870),
Řemeslnická jednota Svatopluk (1868–1875, 1891–1892),
Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě (od roku 1881),
pracoval ve výboru Všeobecné podporovací pokladny dobrovolných hasičských sborů na Moravě


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 14, řada 1, hrob č. 55
osoby

Leoš Janáček
první sbormistr ve Svatopluku Jan Křtitel Rudiš (Rudisch)
svůj dům na Starém Brně poskytoval divadelním ochotníkůmstavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

9. 2. 1894
Pohřeb JUDr. Josefa Illnera 5. 7. 1868
Založení Řemeslnické besedy Svatopluk
předseda spolku


MJ, Menš


Aktualizováno: 06. 05. 2018