Prof. Ing. Dr. techn. Miroslav Nechleba, DrCs.

* 9.3.1908 Louny – † 2.4.1996 Brno


profesor VUT v Brně, odborník a konstruktér v oblasti vodních turbín


bydliště

Brno-Žabovřesky, Šmejkalova 19 (1948)


vzdělání

reálka,
1926–1931 Česká vysoká škola technická v Brně, odbor strojního inženýrství, zde také doktorát technických věd (1935)


vyznamenání a pocty

státní cena II. stupně za práce v oboru vodních turbín a jejich regulace (1953)


dílo

Konstruoval vysokotlaké Francisovy turbíny pro hydrocentrálu ve Štěchovicích, navrhl metodu pro konstrukci vysokotlakých Kaplanových turbín pro vltavskou kaskádu a vytvořil nový regulátor pro vodní turbíny.
Spolu se svým spolupracovníkem Ing. Václavem Hosnedlem je spolutvůrcem jednosměrné reverzní turbíny typu HONE pro přečerpávací vodní elektrárny. Zabýval se i rozvojem mikroturbín.
Je spoluzakladatelem katedry vodných strojov na Strojníckej fakultě SVŠT v Bratislavě a také zakladatelem a budovatelem katedry vodních strojů a automatizace na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně.


zaměstnání

1933–1952 ČKD Blansko

1952–1959 Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě; docent pro vodní stroje; 1953 profesor; 1954 vedoucí katedry vodních strojů

1959–1975 (externě již v letech 1947–1951) Vysoké učení technické v Brně,
v roce 1947 habilitován na soukromého docenta v oboru vodní stroje lopatkové, 1948–1951 suploval obor vodní turbíny,
1960–1963 profesor a vedoucí katedry vodních strojů, v letech 1966–1970 prorektor


hrob

prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"In memoriam"

Archivní pramen

"Prof. Miroslav Nechleba"


ulice

Šmejkalova
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


Čoup


Aktualizováno: 02. 02. 2020