Žofie Zvěřinová

* 6.5.1872 Jihlava – † 17.3.1951 Brno


ředitelka dívčí dvouleté obchodní školy při brněnské Vesně


rodné jméno

Zvěřinová


národnost

česká


zajímavé okolnosti

Mimoškolní činnost: přednášky týkající se vzdělání žen a ženské otázky vůbec, později přednášela v ženských spolcích.
V letech 1920–1935 byla členkou brněnského městského zastupitelstva a předsedkyní jeho české knihovní rady.


bydliště

Jihlava,
Měřín,
Brno (1885–1895),
Olomouc (1895–1896),
Brno (1896–1951)


vzdělání

obecná škola v Měříně,
měšťanská škola při ústavu učitelek v Brně,
maturovala v roce 1891,
1908 jmenována profesorkou


jiné pocty

v roce 1932 obdržela od Obchodní a živnostenské komory Zlatou medaili


dílo

Do období jejího působení spadá výstavba moderního školního areálu Masarykův státní ústav ku vzdělání učitelek odborných škol pro ženská povolání a penzionátu (Domov Elišky Machové) na Lipové ulici vybudovaný v duchu funkcionalismu podle projektu brněnských architektů Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška v letech 1929–1931.


zaměstnání

ústav Pöttingeum v Olomouci,
1891–1895 učitelka v Brně,
1896 odborná učitelka na Vyšší dívčí škole spolku Vesna,
1897 převzala dozor v penzionu Vesny,
1913 ředitelka dívčí dvouleté obchodní školy při brněnské Vesně na dnešní Jaselské ulici (v letech 1934–1944 starostka),
1920 ředitelka veřejné obchodní školy Obchodní a živnostenské školy v Brně


odborné a zájmové organizace

SK Moravská Slavia Brno (správní výbor, revizoři účtu),
Jednota slovanských žen,
Jednota vlasteneckých žen,
Vesna (od roku 1936 její starostka),
1920 členka Zastupitelstva města Brna a později předsedkyně knihovní rady


poznámky

rodiče Josef a Marie (roz. Vaňková) Zvěřinovi
stavby

Domov Elišky Machové
Lipová 16/231
v době jejího působení byl vzdělávací ústav postaven


události

1. 2. 1921
Založení Veřejné knihovny města Brna
předsedkyně knihovní rady


MJ, LucKub


Aktualizováno: 19. 10. 2022