Internetová encyklopedie dějin Brna

Norbert Troller

  Ing. arch. Norbert Troller


  • * 12.1.1896 Brno – † 24.12.1984 New York


  • architekt; válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, USA


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1915 narukoval jako dobrovolník do 1. světové války, byl zajat a umístěn v zajateckém táboře v Itálii.
   Vzpomínky na dobu strávenou v terezínské pevnosti popsal v knize: Theresienstadt - Hitler’s Geschenk an die Juden (Terezín - Hitlerův dárek Židům).


  • bydliště

   Brno:
   - Zeile 53
   - Úvoz 64c

   Krakow,
   New York (1948–1984)


  • vzdělání

   v roce 1919 začal studovat architekturu na brněnské technice,
   studium dokončil na akademii ve Vídni


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   architekt,
   v roce 1927 se vrátil do Brna, kde otevřel projekční kancelář,
   navrhoval převážně interiéry a portály,
   jediný známý a realizovaný návrh v ČSR na přestavbu celého domu je vila Hanuše Weinbergera ve Znojmě z roku 1927


  • poznámky

   Po studiích architektury si v roce 1930 otevřel v Brně vlastní architektonickou kancelář na ulici Cejl 53.
   Dne 29. března 1942 byl deportován transportem Ae do Terezína a zařazen na práci pro židovskou samosprávu tábora. Během zaměstnání v tzv. technické kreslírně spolu s židovskými spoluvězni - výtvarníky (Bedřich Fritta, Fritz Taussig, Otto Ungar, Leo Haas a další) vytvořil díla, dokumentující skutečnou realitu bezútěšné každodennosti terezínského ghetta. V roce 1944 se díky tomu ovšem stal aktérem tzv. aféry terezínských malířů, když nacisté řadu jejich kreseb objevili a označili za „propagandu hrůzy“ (Greuelpropagande). Následně byli všichni aktéři i s rodinnými příslušníky zatčeni a 17. července 1944 přemístěni do terezínské Malé pevnosti a odtud dále do Osvětimi.
   Po osvobození žil Norbert Troller krátce v polském Krakově, kde se živil jako portrétista, ale již v roce 1946 se vrátil do Brna (bydlel na Úvoze 64) a znovu otevřel jak svoji kancelář, tak rodinný obchod s kožešinami.
   Po komunistickém převratu v roce 1948 odešel do USA. Pro National Jewish Welfare Board v New Yorku vyprojektoval téměř šedesát židovských center v USA, Kanadě a Kolumbii, také se věnoval návrhům interiérů - např. získal první a čtyři třetí ceny v soutěži interiérů listu The Chicago Herald Tribune.
   V roce 1959 založil vlastní architektonickou kancelář, kterou vedl až do odchodu do důchodu v roce 1978.
   (Za zprostředkování doplňujících informací děkujeme Mgr. Daliboru Fialovi.)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Lilly Polaschek
   přítelkyně Friedrich Troller
   příbuzný


  • partneři

   Thea Troller (Goldmann)
   sňatek: 28. 12. 1933, Brno (městská rada)
   (krajský soud civilní v Brně dne 9. 3. 1939 prohlásil manželství za rozloučené)


  • rodiče

   Cäcilie Troller (Taussik)
   Ludwig Troller


  • sourozenci

   Alice Anna Perlhefter (Troller)
   Ernst Troller
   Karl Troller
   Ida Bunzel-Federn (Troller)


  • ulice

   Zeile
   bydliště doložené v roce 1900 (dnes Cejl) Úvoz
   bydliště doložené v letech 1946–1948


  • stavby

   Palác Alfa
   Jánská, Poštovská 8/10 (čp. 455)
   údajný autor návrhu interiéru kavárny
   obchodní a administrativní budova
   Kobližná 19/34
   architekt
   Triglav pojišťovna, a. s.
   Novobranská 1/544
   autor původního návrhu portálu domu


  • události

   16. 12. 2014
   Výstava Brno/město s duchem Bauhausu
   jeden z předních brněnských architektů
   29. 3. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "Ae"
   číslo v transportu zatím neznáme (přežil)


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   MJ, Menš, JB, Jord


Aktualizováno: 05. 10. 2019