Ing. arch. Norbert Troller

* 12.1.1896 Brno – † 24.12.1984 New York


architekt; válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, USA


zajímavé okolnosti

V roce 1915 narukoval jako dobrovolník do 1. světové války, byl zajat a umístěn v zajateckém táboře v Itálii.
Vzpomínky na dobu strávenou v terezínské pevnosti popsal v knize: Theresienstadt - Hitler’s Geschenk an die Juden (Terezín - Hitlerův dárek Židům).


bydliště

Brno:
- Zeile 53
- Úvoz 64c,
Krakow,
New York (1948–1984)


vzdělání

v roce 1919 začal studovat architekturu na brněnské technice,
studium dokončil na akademii ve Vídni


dílo

zobrazit


zaměstnání

architekt,
v roce 1927 se vrátil do Brna, kde otevřel projekční kancelář,
navrhoval převážně interiéry a portály,
jediný známý a realizovaný návrh v ČSR na přestavbu celého domu je vila Hanuše Weinbergera ve Znojmě z roku 1927


poznámky

Po studiích architektury si v roce 1930 otevřel v Brně vlastní architektonickou kancelář na ulici Cejl 53.
Dne 29. března 1942 byl deportován transportem Ae do Terezína a zařazen na práci pro židovskou samosprávu tábora. Během zaměstnání v tzv. technické kreslírně spolu s židovskými spoluvězni - výtvarníky (Bedřich Fritta, Fritz Taussig, Otto Ungar, Leo Haas a další) vytvořil díla, dokumentující skutečnou realitu bezútěšné každodennosti terezínského ghetta. V roce 1944 se díky tomu ovšem stal aktérem tzv. aféry terezínských malířů, když nacisté řadu jejich kreseb objevili a označili za „propagandu hrůzy“ (Greuelpropagande). Následně byli všichni aktéři i s rodinnými příslušníky zatčeni a 17. července 1944 přemístěni do terezínské Malé pevnosti a odtud dále do Osvětimi.
Po osvobození žil Norbert Troller krátce v polském Krakově, kde se živil jako portrétista, ale již v roce 1946 se vrátil do Brna (bydlel na Úvoze 64) a znovu otevřel jak svoji kancelář, tak rodinný obchod s kožešinami.
Po komunistickém převratu v roce 1948 odešel do USA. Pro National Jewish Welfare Board v New Yorku vyprojektoval téměř šedesát židovských center v USA, Kanadě a Kolumbii, také se věnoval návrhům interiérů - např. získal první a čtyři třetí ceny v soutěži interiérů listu The Chicago Herald Tribune.
V roce 1959 založil vlastní architektonickou kancelář, kterou vedl až do odchodu do důchodu v roce 1978.
(Za zprostředkování doplňujících informací děkujeme Mgr. Daliboru Fialovi.)osoby

Lilly Polaschek
přítelkyně Friedrich Troller
příbuzný Ludwig Troller
synovec Otto Ungar
spoluvězeň v Terezíně


partneři

Thea Troller (Goldmann)
sňatek: 28. 12. 1933, Brno (městská rada)
(krajský soud civilní v Brně dne 9. 3. 1939 prohlásil manželství za rozloučené)
ulice

Zeile
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Cejl) Úvoz
bydliště doložené v letech 1946–1948


stavby

Palác Alfa
Jánská, Poštovská 8/10 (čp. 455)
údajný autor návrhu interiéru kavárny
obchodní a administrativní budova
Kobližná 19/34
architekt
Triglav pojišťovna, a. s.
Novobranská 1/544
autor původního návrhu portálu domu


události

16. 12. 2014
Výstava Brno/město s duchem Bauhausu
jeden z předních brněnských architektů
29. 3. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Ae"
číslo v transportu zatím neznáme (přežil)


související odkazy

MJ, Menš, JB, Jord


Aktualizováno: 17. 07. 2022