Dr. Josef Habermann

* 31.11.1841 Nový Jičín – † 20.5.1914 Brno


profesor na Německé vysoké škole technické v Brně


zajímavé okolnosti

poslanec říšského sněmu (1886–1900); poradce ministerstva obchodu; člen Zemské školní rady


vzdělání

reálka v Opavě,
technika ve Vídni


jiné pocty

rytíř Řádu Železné koruny III. třídy,
v roce 1908 mu byl udělen titul dvorní rada


dílo

jeho práce jsou věnovány problémům anorganické, organické a analytické chemie; zabýval se mj. analýzou tabákového kouře; je objevitelem biocitinu, zkoumal kvalitu vody v Brně


zaměstnání

po studiích působil jako učitel chemie na Vysoké škole technické ve Vídni,
koncem roku 1875 jmenován řádným profesorem na Vysoké škole technické v Brně, kde působil do konce školního roku 1912


politická orientace

Německá pokroková strana


odborné a zájmové organizace

Mährischer Gewerbeverein (předseda),
Verein der Arzte in Brünnpartneři


MJ


Aktualizováno: 22. 10. 2021