MUDr. Adolf Bártek

* 30.3.1902 Křivé (dnes obce Podlesí, okres Vsetín) – † 3.2.1945 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Vsetín


vzdělání

1922–1928 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí okupace z řad členů Sokola ve Vsetíně a obětí obou světových válek ve Vsetíně


zaměstnání

zubní lékař


odborné a zájmové organizace

Sokol Vsetín


poznámky

Adolf Bártek byl členem nejdříve Sousedíkovy organizace (původně v roce 1939 začleněné do Obrany národa), ta se v průběhu léta 1944 napojila na síť výsadkové skupiny Clay. Její činnost byla v prosinci odhalena a po Sousedíkově zatčení 15. 12. 1944 byli postupně zatýkáni členové této organizace, včetně MUDr. Bártka. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 6. 2. 1945.osoby

Josef Sousedík
spolupráce v odboji


Menš, Kopin


Aktualizováno: 09. 07. 2020