ThDr. Metoděj Mičola, SDS

* 14.1.1911 Zubří (okres Vsetín) – † 3.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


rodné jméno

Jaroslav Mičola


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 3. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Prostějov, Lazaretní 1a


vzdělání

Gregoriánská univerzita v Římě,
na kněze vysvěcen 15. 7. 1934 v Římě (kostel sv. Ignáce)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí okupace v Zubří (budova muzea), v Prostějově, Husovo náměstí č. 91, na budově bývalé školy (na ní uveden společně s Aloisem Králem, protože zde oba učili) a v památníku v Hrabyni


zaměstnání

kaplan, učitel náboženství ve škole v Prostějově (od roku 1936 do zatčení)


pojmenováno

v Zubří nese jeho jméno ulice


poznámky

Člen SDS (Společnost Božského spasitele).
Podporoval hmotně rodiny zatčených, povzbuzoval svými vlasteneckými kázáními; zatčen za výrok „Hitler bude poražen“, který pronesl při kázání.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 4. 7. 1942.
(Podrobnosti k životopisu pro naši encyklopedii na základě svých výzkumů poskytla Jana Povolná, děkujeme.)osoby

Alois Král
kolega ve škole v Prostějově


události

4. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 3. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2586/r
3. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 3. července)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 25. 09. 2020