Miloš Oulehla

* 5.6.1894 Dukovany (okres Třebíč) – † 1.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 1. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Dukovany čp. 109 (rodný dům),
Kuroslepy čp. 71 (okres Třebíč)


jiné pocty

pamětní deska na budově školy v Kuroslepích (okres Třebíč)


zaměstnání

technický úředník v Dukovanech (doloženo v roce 1919),
zámečník


poznámky

Popraven za poskytování pomoci (potraviny, ubytování) Cyrilovi Vafkovi ml., který se ukrýval před gestapem, zpopelněn v Krematoriu města Brna 6. 7. 1942, číslo kremace 6161, zápis do matriky zemřelých na základě oznámení gestapa z 1. 7. 1942.
(Informace o rodinných vazbách doplnil jeden ze čtenářů naší encyklopedie, děkujeme.)
osoby

Cyril Vafek
u Miloše Oulehly našel úkryt před gestapem


partneři

Marie Oulehlová (Škrabelová)
sňatek: 15. 7. 1919, Dukovany (manželství rozloučeno krajským soudem v Moravské Ostravě dne 7. 4. 1924)
(první manželka)
Božena Oulehlová (Hrabalová)
sňatek: 8. 5. 1924, Moravská Ostrava (okresní úřad)
(druhá manželka)

události

2. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 1. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2565/o 2
1. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 1. července)
jeden z popravenýchMenš


Aktualizováno: 04. 06. 2023