Jaroslav Oulehla

* 3.7.1891 Dukovany (okres Třebíč) – † 1.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 1. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Dukovany čp. 12 (rodný dům), později čp. 181,
Pohořelice čp. 77 (doloženo v roce 1922)


jiné pocty

v Dukovanech, na domě čp. 181, je pamětní deska bratrů Bohuslava a Jaroslava Oulehlových,
jméno Jaroslava Oulehly je uvedeno na pamětní desce příslušníků četnictva, kteří zahynuli v letech 1918–1945, v Čelechovicích na Hané


zaměstnání

četnický strážmistr v Pohořelicích (doloženo v roce 1922),
v době úmrtí ve výslužbě


poznámky

V rakousko-uherské armádě desátník 3. pluku pevnostního dělostřelectva. Zajat: 23. 3. 1915, Přemyšl. Do legií se přihlásil v Berestovu. Do čs. legie v Rusku zařazen 20. 6. 1917, štáb 2. dělostřelecké brigády, šikovatel. Konec v legiích 1. 8. 1921, poslední útvar: autopark, poslední hodnost: rotmistr, šikovatel. Demobilizován.
Za nacistické okupace popraven ve druhém stanném právu v Brně v Kounicových kolejích za pomoc osobě stíhané gestapem (za poskytování pomoci (potraviny, ubytování) Cyrilovi Vafkovi ml.).
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 6. 7. 1942, číslo kremace 6162, zapsáno do matriky zemřelých na základě oznámení gestapa z 1. 7. 1942.
Datum narození uvádíme podle matriky narození (-Menš).osoby

Cyril Vafek
u J. Oulehly našel úkryt před gestapem


partneři

Hermína Oulehlová (Obenausová)
sňatek: 21. 6. 1922, Brno (kostel sv. Tomáše), manželství rozvedeno „od stolu a lože“ okresním soudem v Hrotovicích 19. 6. 1930, krajský soud ve Znojmě usnesením z 25. 5. 1932 prohlásil manželství za rozloučené
události

2. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 1. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2565/p 2
1. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 1. července)
jeden z popravenýchMenš


Aktualizováno: 04. 06. 2023