Antonín Daněk

* 17.9.1878 Březina u Tišnova – † 3.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


novinář, spisovatel; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


pseudonym

Jaroslav Lipinský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Březina čp. 2 (rodný dům),
Jevíčko čp. 2 (v roce sňatku s Františkou Valentovou),
Přerov (domovské právo),
Olomouc-Hodolany, Tovačovská 11 (v době popravy)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam (udělen 15. 12. 1945, číslo matriky 13 736)


dílo

- Utrpením ke štěstí. Brno, Nové Illustrované Listy 1927.
- Havlenovo štěstí. Román z venkovského života. Letovice (1930).
- Střepiny velké lásky. Brno 1937.

Publikoval pod pseudonymem Jaroslav Lipinský.


zaměstnání

městský tajemník v Jevíčku (v době sňatku s Františkou Valentovou v roce 1913),
redaktor Moravsko-slezského deníku,
v době popravy redaktor ve výslužbě


poznámky

Jako redaktor působil také v Brně.
Osvědčení podle § 8 zák. č. 255/1946 Sb., vystavené MNO, Kancelář československých legií, pro pozůstalou manželku Františku Daňkovou 10. 2. 1948, uvádí, že Antonín Daněk byl „účastníkem národního boje za osvobození“ od 15. března 1939 do 1. července 1942 a od 2. do 3. července 1942 „čs. politickým vězněn“. To znamená, že Antonín Daněk se zapojil do odboje hned po příchodu nacistů (z jeho materiálů nám rodina poskytla i osobní deníky, kde je k datu 16. 3. 1939 napsána báseň, vyjadřující jeho pocity k nastalé situaci).
Dne 2. července 1942 byl gestapem zatčen a následující den popraven v Kounicových kolejích v Brně. Úmrtní list vystavil Římskokatolický farní úřad v Brně-Komíně 23. 3. 1943. Popravený Antonín Daněk byl zpopelněn v Krematoriu města Brno 4. 7. 1942). Datum volíme podle údajů z úmrtního protokolu -Menš), číslo zpopelnění 6178.

Manželku Františku olomoucké gestapo vyzvalo o několik dní později, aby se k určenému datu zdržovala ve svém bytě. Z poválečného seznamu osobních věcí, které gestapo v té době již popravenému Antonínovi Daňkovi zabavilo, se domníváme, že tehdy došlo právě ke konfiskaci věcí popraveného. Manželce bylo také zastaveno vyplácení manželovy penze. Prožitý stres zhoršil její zdravotní stav, později se musela na radu ošetřujícího lékaře přestěhovat do „vyšších klimatických míst“ (trpěla plicní chorobou), a bydlela v Lomnici č. 204, okr. Rýmařov. Ocitla se v dost tíživé sociální situaci.

(Údaje k životopisu pro naši encyklopedii upřesnila a dokumenty a fotografie poskytla dne 14. 2. 2012 rodina Valentova z Předklášteří, děkujeme. Za pomoc patří naše poděkování také pracovníkům Podhoráckého muzea v Předklášteří.)
partneři

Františka Daňková (Valentová)
sňatek: 27. 1. 1913, Jevíčko (okr. Moravská Třebová)
(při sňatku s Františkou Valentovou byl ženich vdovec)
události

4. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 3. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2586/d
3. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 3. července)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 31. 01. 2019