Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Daněk

  Antonín Daněk


  • * 17.9.1878 Březina u Tišnova – † 3.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • novinář, spisovatel; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • pseudonym

   Jaroslav Lipinský

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Březina čp. 2 (rodný dům),
   Jevíčko čp. 2 (v roce sňatku s Františkou Valentovou),
   Přerov (domovské právo),
   Olomouc-Hodolany, Tovačovská 11 (v době popravy)


  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (udělen 15. 12. 1945, číslo matriky 13 736)


  • dílo

   - Utrpením ke štěstí. Brno, Nové Illustrované Listy 1927.
   - Havlenovo štěstí. Román z venkovského života. Letovice (1930).
   - Střepiny velké lásky. Brno 1937.

   Publikoval pod pseudonymem Jaroslav Lipinský.


  • zaměstnání

   městský tajemník v Jevíčku (v době sňatku s Františkou Valentovou v roce 1913),
   redaktor Moravsko-slezského deníku,
   v době popravy redaktor ve výslužbě


  • poznámky

   Jako redaktor působil také v Brně.
   Osvědčení podle § 8 zák. č. 255/1946 Sb., vystavené MNO, Kancelář československých legií, pro pozůstalou manželku Františku Daňkovou 10. 2. 1948, uvádí, že Antonín Daněk byl „účastníkem národního boje za osvobození“ od 15. března 1939 do 1. července 1942 a od 2. do 3. července 1942 „čs. politickým vězněn“. To znamená, že Antonín Daněk se zapojil do odboje hned po příchodu nacistů (z jeho materiálů nám rodina poskytla i osobní deníky, kde je k datu 16. 3. 1939 napsána báseň, vyjadřující jeho pocity k nastalé situaci).
   Dne 2. července 1942 byl gestapem zatčen a následující den popraven v Kounicových kolejích v Brně. Úmrtní list vystavil Římskokatolický farní úřad v Brně-Komíně 23. 3. 1943. Popravený Antonín Daněk byl zpopelněn v Krematoriu města Brno 4. 7. 1942). Datum volíme podle údajů z úmrtního protokolu -Menš), číslo zpopelnění 6178.

   Manželku Františku olomoucké gestapo vyzvalo o několik dní později, aby se k určenému datu zdržovala ve svém bytě. Z poválečného seznamu osobních věcí, které gestapo v té době již popravenému Antonínovi Daňkovi zabavilo, se domníváme, že tehdy došlo právě ke konfiskaci věcí popraveného. Manželce bylo také zastaveno vyplácení manželovy penze. Prožitý stres zhoršil její zdravotní stav, později se musela na radu ošetřujícího lékaře přestěhovat do „vyšších klimatických míst“ (trpěla plicní chorobou), a bydlela v Lomnici č. 204, okr. Rýmařov. Ocitla se v dost tíživé sociální situaci.

   (Údaje k životopisu pro naši encyklopedii upřesnila a dokumenty a fotografie poskytla dne 14. 2. 2012 rodina Valentova z Předklášteří, děkujeme. Za pomoc patří naše poděkování také pracovníkům Podhoráckého muzea v Předklášteří.)


  • obrazy

   img14209.jpg img14208.jpg img14203.jpg img14204.jpg img14205.jpg img14206.jpg img14207.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Františka Daňková (Valentová)
   sňatek: 27. 1. 1913, Jevíčko (okr. Moravská Třebová)
   (při sňatku s Františkou Valentovou byl ženich vdovec)


  • děti

   Marie Valentová (Daňková)


  • rodiče

   Antonín Daněk
   Marie Daňková (Křivonožková)


  • události

   4. 7. 1942
   Zápis popravených v Brně 3. 7. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2586/d
   3. 7. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 3. července)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 31. 01. 2019

Foto Antonína Daňka s jeho vlastnoručním podpisem v památníku, který založil v roce 1936 svému vnukovi Jiřímu. Fotografie poskytla dne 14. 2. 2012 rodina Valentova, děkujeme.