Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Gaisura

  Alois Gaisura


  • * 4.6.1910 Kroměříž (okres Kroměříž) – † 3.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • rodné jméno

   Šimara

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně dne 3. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Kroměříž, Moravcova 26 (rodný dům),
   Valašské Meziříčí, Vsetínská 564


  • zaměstnání

   mechanik


  • poznámky

   V matrice narození je uvedena poznámka: „Z nařízení zemské správy politické v Brně z 5. 6. 1920 se poznamenává: Usnesením vlády Republiky československé ze dne 19. 3. 1920 bylo povoleno, aby zrozenec zde zaznamenaný byl jako manželské dítě Antonína Gaizury z Velkých Karlovic /.../ považován“.
   Zpopelněn v Krematoriu města Brna 4. 7. 1942.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Antonín Gaisura
   Ludmila Šimarová


  • události

   4. 7. 1942
   Zápis popravených v Brně 3. 7. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2586/h
   3. 7. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 3. července)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 14. 04. 2019