Alois Gaisura

* 4.6.1910 Kroměříž (okres Kroměříž) – † 3.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


rodné jméno

Šimara


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně dne 3. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Kroměříž, Moravcova 26 (rodný dům),
Valašské Meziříčí, Vsetínská 564


zaměstnání

mechanik


poznámky

V matrice narození je uvedena poznámka: „Z nařízení zemské správy politické v Brně z 5. 6. 1920 se poznamenává: Usnesením vlády Republiky československé ze dne 19. 3. 1920 bylo povoleno, aby zrozenec zde zaznamenaný byl jako manželské dítě Antonína Gaizury z Velkých Karlovic /.../ považován“.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 4. 7. 1942.
události

4. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 3. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2586/h
3. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 3. července)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 14. 04. 2019