Antonín Gaisura

* 5.10.1882 Kroměříž – † 3.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

stanným soudem v Brně odsouzen dne 3. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a propadnutí majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Kroměříž čp. 66 (rodný dům),
Valašské Meziříčí, Vsetínská 564


zaměstnání

železniční úředník


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 4. 7. 1942, podobu příjmení a den narození uvádíme podle záznamu v matrice narození (-Menš)

události

4. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 3. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2586/i
3. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 3. července)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 03. 02. 2019