Alois Trnečka

* 27.5.1905 Protivanov (okres Prostějov) – † 28.9.1941 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 28. 9. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti, pro přípravu velezrady a pro porušení nařízení o držení zbraní k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Rousínov čp. 52


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomník obětí světových válek v Protivanově


zaměstnání

stolař


politická orientace

KSČ


poznámky

Člen prvního ilegálního okresního vedení KSČ v Rousínově od roku 1939.
V létě 1941 se dostal do přímého kontaktu s pracovníkem brněnského gestapa Ernstem Florianem, který se vydával za odbojáře.
Trnečka zatčen dne 1. 8. 1941, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, kde byl popraven spolu s Rudolfem Pospíšilem v první den prvního stanného práva. Jako důvod popravy uvedena sabotáž ve smyslu nařízení říšského protektora ze dne 27. 9. 1941. Zpopelněn 30. 9. 1941 v Krematoriu města Brna, číslo kremace 5163.
osoby

Rudolf Pospíšil
spolupráce v odboji, společně popraveni Alois Vaverka
spolupráce v odboji


události

30. 9. 1941
Zápis popravených v Brně 28. 9. 1941
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3536 b
28. 9. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (neděle 28. září)
popravenMenš


Aktualizováno: 16. 10. 2022