prof. Vladimír Krondl

* 11.6.1878 Přerov (okres Přerov) – † 30.7.1948 Brno


pedagog
dítě osobnosti: Antonín Krondl


bydliště

vzdělání

1889–1891 - 1. české státní vyšší gymnázium v Brně a česká státní vyšší reálka v Brně,
1891–1896 německá zemská vyšší reálka v Kroměříži (maturita),
1897–1898 Česká vysoká škola technická v Praze (řádný posluchač),
Filozofická fakulta UK v Praze (1897–1898, mimořádný posluchač, 1899–1900),
1899–1900 Filozofická fakulta Univerzity v Innsbrucku


zaměstnání

od 1. 10. 1901 Česká vysoká škola technická v Brně (asistent I. ústavu matematiky),
profesor na ústavu pro vzdělávání učitelek (doloženo v roce 1907)
partneři

Milena Krondlová (Sovadinová)
sňatek: 17. 8. 1907, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)

ulice

Gabelsbergergasse
bydliště doložené v roce 1907 (dnes Durďákova)


Lik, Čoup, MJ


Aktualizováno: 21. 12. 2022