Emil Pollak

* 9.12.1900 Praha – † 1.10.1941 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Prostějov, Petersgasse 10


zaměstnání

dělník


poznámky

Dne 25. září 1941 v Prostějově udeřil Pollak dozorce tržnice, který ho chtěl na legitimovat na náměstí (Marktplatz, dnešní náměstí TGM), po přivolání policie si strhl z kabátu hvězdu se slovy, že bude židem, jen kdy bude chtít. Zatčen a odvezen na gestapo do Olomouce, kde vyšetřovatel navrhl poslat jej do KT na doživotí.
Mezitím bylo vyhlášeno stanné právo, tak ho poslali do Brna na popravu. Jako mnoho dalších osob byl popraven za skutek spáchaný ještě před vyhlášením stanného práva.
Emil Pollak byl zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 3. 10. 1941, číslo kremace 5204.
Informace o zatčení poskytl na základě svého bádání v MZA (fond B-340, sign. 100-129-20) pro naši encyklopedii pan Jan Machala, děkujeme."události

2. 10. 1941
Zápis popravených v Brně ve dnech 30. 9. 1941 a 1. 10. 1941
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566 s
1. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (středa 1. října)
popraven


Menš


Aktualizováno: 08. 04. 2023