Internetová encyklopedie dějin města Brna

Josef Robotka

  Josef Robotka


  • * 25.2.1906 Tasov, okr. Třebíč – † 12.11.1952 Praha, Pankrác


  • válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; protikomunistický odboj 1948–1989; oběť perzekuce


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven ve věznici


  • bydliště

   Velká Bíteš, Náměstí č. 7 (do roku 1945),
   Brno, Poštovská (1945–1949)


  • vzdělání

   Vojenská akademie v Hranicích na Moravě

  • jiné pocty

   pamětní deska na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši


  • zaměstnání

   voják z povolání,
   úředník pojišťovny,
   lesní dělník


  • hrob

   Praha, Ďáblice


  • poznámky

   Po absolvování hranické vojenské akademie sloužil ve třicátých letech v Bratislavě. Po rozpuštění čs. armády v roce 1939 získal místo na okresním úřadě ve Velkém Meziříčí, kde se zapojil do vznikajícího vojenského odboje Obrany národa. Přestože získal další místo v brněnské pojišťovně, odboji a Obraně národa zůstal věrný, a umožnil propojení mezi vojenským odbojem v Brně a na Českomoravské vysočině.
   Již v roce 1942 se kontaktoval s generálem Vojtěchem Lužou, který se v ilegalitě zdržoval v Javůrku a Brně-Bosnohách. Tato vazba vyústila zprvu ve vytvoření odbojové organizace Přípravný revoluční výbor, jež v závěru války, v červenci 1944, dostala název Rada tří.
   Rozsah Robotkovy ilegální činnosti byl značný, udržoval kontakty s Prahou, zapojil zbylé části Obrany národa na Slovácku na síť Rady tří, stejně tak na jihozápadní Moravě. Největším Robotkovým úspěchem bylo odhalení volavčí sítě brněnského gestapa, vytvořené Viktorem Ryšánkem, a jistá protihra s gestapem, která umožnila gen. Lužovi bezpečný ústup z Brněnska na Českomoravskou vysočinu.
   V závěru války J. Robotka, kdy již musel přejít do ilegality, působil ve štábní skupině Rady Tří Korbel.
   Po válce se přestěhoval do Brna, do ulice Jánské (Pasáž Alfa). Působil v brněnském zemském vedení Svazu národní revoluce, po kratší době na své působení rezignoval.
   Byl vybrán ke studiu na moskevské Vorošilově vojenské akademii. Tam se zapletl do pátrání po osobách čs. původu, které byly vězněny v Sovětském svazu, proto byl ze studia odvolán.
   Po únoru 1948 se zapojil, ještě jako důstojník čs. armády, do ilegální činnosti organizované americkou sekcí CIO (Československé zpravodajské organizace). Jeho aktivity byly v roce 1949 odhaleny a Josef Robotka byl zatčen 25. 7. 1949. Byl vězněn mj. v Brně a v Praze a koncem roku 1952 byl popraven.


  • prameny, literatura

   zobrazit "www.praha-vinor.cz"
   "Obrana národa na Brněnsku 15.3.1939-29.2.1940"
   "Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945"


  • osoby

   Vojtěch Boris Luža
   spolupráce v odboji Karel Paprskář
   Paprskář prozradil Robotkovi údaje o volavčí síti gestapa a pomáhal Robotkovi při protihře proti gestapu Viktor Ryšánek
   Robotka v květnu 1944 odhalil Ryšánkovy aktivity konfidenta


  • partneři

   Helena Robotková (Schneibergerová)


  • ulice

   Poštovská
   bydliště


  • události

   3. 12. 2013
   Udílení Medailí Za zásluhy Sokola Brno I
   vedoucí odbojové skupiny


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kopin, Menš


Aktualizováno: 02. 12. 2018