Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Michael Kindl

  Johann Michael Kindl


  • * 1705 – † 12.12.1755 Brno


  • voják, poručík auditor a sekretář velícího generála Moravy se sídlem na Špilberku (kolem roku 1740); autor podrobné zprávy o blokádě Brna prusko-saským vojskem v roce 1742 "Breve compendium...", vyšlé tiskem v Brně v roce 1743


  • zajímavé okolnosti

   Ve špilberské posádce sloužil nejméně od roku 1727, kdy je zaznamenán jako zdejší místopísař (ve svatební matrice), do roku 1748. V roce 1732 uváděn jako furýr, od roku 1736 poručík, resp. poručík auditor a sekretář generalátu (zemského velení). Kolem roku 1750 armádu opustil a stal se úředníkem zemské správy.
   Kmotrem při křtu jeho dcery Marie Anny Olivery 10. 8. 1740 byl maršál Georg Olivier hrabě Wallis, internovaný tehdy na Špilberku a rehabilitovaný královnou Marií Terezií po jejím nástupu na trůn.


  • bydliště

   pevnost Špilberk


  • dílo

   Jeho podrobná zpráva o blokádě Brna "Breve compendium oder gründlich-kurze Beschrei- bung des preussisch und sachsischen feindlichen Einfalls in Marggrafthum Mähren auch folgbare Bloquade der königlichen Stadt Brünn und Festung Spielberg im Jahr 1742", vytištěná v Brně v roce 1743 v tiskárně Jacob Maxmilian Swoboda (dědicové) patří k nejvýznamnějším pramenům k této historické události.
   Jako přímý účastník blokády a mnohaletý příslušník špilberské posádky, v této době poručík auditor a sekretář velícího zemského generála polního maršála Seherra-Thosse, vycházel i z písemných dokumentů, které měl k dispozici, a vlastních poznámek.


  • zaměstnání

   voják,
   po roce 1749 úředník zemské správy (1750 koncipista, 1752 protokolista c.k. reprezentace)


  • prameny, literatura


  • stavby

   Hrad a pevnost Špilberk
   Špilberk 1/210
   bydliště


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 07. 12. 2014