Internetová encyklopedie dějin Brna

Wilhelm Szegeda

  Wilhelm Szegeda


  • * 10.10.1886 Brno-Černovice – † 7.7.1939 Brno


  • básník a spisovatel; organizátor základního německého školství na Brněnsku a Pohořelicku; komunální politik (ve volbách 1920 byl zvolen za sociálnědemokratickou stranu do městské rady v Pohořelicích)


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V kritických třicátých letech se Szegeda odvážně postavil na stranu Československé republiky; tento svůj postoj demonstroval vydáváním antologií ukázkových textů českých autorů v německých překladech, opatřených vlasteneckými předmluvami a portréty československých prezidentů Masaryka a Beneše.


  • bydliště

   Brno-Černovice: Charbulova 84, Charbulova 10,
   Pohořelice čp. 289 (1913– září 1938),
   Brno-Královo Pole, Masarykova 2


  • vzdělání

   základní škola,
   Německý učitelský ústav v Brně (k. k. Lehrerbildungsanstalt mit deutscher Unterrichtsprache in Brünn), maturoval v roce 1907


  • dílo

   - Sturm und Herzensglocken. Brünn: Verlag J. Klär, 1913.

   - Nationalhass. Roman. Straßburg: Verlag J. Singer, 1913.

   - Freiheit und Minne. Gedichte. Pohrlitz: Verlag „Deutsches Haus“, 1921.

   - Sonnwendfeuer. Roman. Pohrlitz: Südmährischer Heimatverlag, 1922.

   - Um die Heimat. Roman. Znaim: Verlag M.F. Lenk, 1923.

   - Südmährisches Schrifttum. Essay. Znaim: Verlag M. F. Lenk, 1925.

   - Ringende Liebe. Gedichte. Brünn: 1927.

   - Hexentanz der Liebe. Roman. Brünn: Verlag J. Klär, 1927.

   - Lebens- und Arbeitsbilder Sudetendeutscher Lehrer. I. und II. Band, Verlag: Lehrerverein Pohrlitz: 1933.

   - Tschechoslowakische und deutsche Literaturgeschichte. Pohrlitz-Brünn: im Selbstverlage, 1934.

   - Der letzte Pernsteiner. Roman. Pohrlitz-Brünn: Jugendbücher Verlag: Otto Grausam, 1935.

   - Bezirkskunde des Schulbezirkes Nikolsburg einschließlich der Städte Břeclav und Hodonín. Verlag: Lehrerverein Pohrlitz: 1935.

   - Tschechoslowakische Anthologie. Pohrlitz-Brünn: Im Selbstverlag, 1936.


  • zaměstnání

   učitel (Černovice, Pohořelice),
   v roce 1938 se stal definitivním ředitelem německé měšťanské školy v Pohořelicích (v září 1938 se nechal ze zdravotních důvodů penzionovat a přesídlil do Brna)

  • politická orientace

   německá sociální demokracie

  • odborné a zájmové organizace

   Turnverein Czernowitz (zakladatel v roce 1910),
   Deutscher Schulverein (člen od roku 1908),
   Gemeinde „Deutsches Haus“ in Pohrlitz


  • hrob

   Brno-Černovice


  • poznámky

   Po maturitě 1907 nalezl své první pracovní umístění jako učitel na základní škole právě v domovských Černovicích, krátce nato složil učitelskou zkoušku a dosáhl humanisticko-historické odbornosti.
   Roku 1908 se stal členem místní organizace Německého školského svazu (Deutscher Schulverein), v  roce 1910 založil tělovýchovný spolek (Turnverein Czernowitz). Důsledkem jeho snah byl rovněž vznik první lidové knihovny (Volksbücherei) v Černovicích.
   V roce 1911 byl školskými úřady vyzván, aby si hledal nové pracovní místo na škole mimo Brno (dle dochovaného protokolu kvůli údajné výslovnostní vadě). To se mu podařilo až v roce 1913, kdy opustil Brno a přesídlil do Pohořelic. Zde se rychle zapojil do společenského a politického života, jeho slibně se rozvíjející aktivity však náhle přerušil začátek 1. světové války.
   V roce 1914 nastoupil vojenskou službu u 8. pěšího pluku, v průběhu války byl několikrát povýšen a navržen pro absolvování důstojnické školy v Temešváru. Po návratu založil v Pohořelicích sdružení Německý dům (Gemeinde „Deutsches Haus“) a zorganizoval výstavbu nové školní budovy.
   Ve volbách 1920 byl zvolen za Sociálnědemokratickou stranu do městské rady a roku 1938 se stal definitivním ředitelem německé měšťanské školy v Pohořelicích.
   V roce 1927 se oženil s dcerou brněnského obchodníka s látkami Marií Bartuschkovou. Manželství bylo nevydařené a bezdětné. V září 1938 se nechal Szegeda ze zdravotních důvodů penzionovat a přesídlil zpět do Brna. Zde zemřel 7. 7. 1939, byl pohřben na dnes již zrušeném hřbitově ve svých rodných Černovicích.

   (Životopisné podklady pro naši encyklopedii připravil a dne 1. 5. 2011 předal pan Jiří Skoupý. Děkujeme.)


  • obrazy

   img12401.jpg


  • partneři

   Marie Szegedová (Bartuschová)
   sňatek: 1927 (manželství zůstalo bezdětné)


  • rodiče

   Franz Szegeda
   Antonie Szegedová


  • ulice

   Charbulova
   bydliště (tehdy Černovice, čp. 108 a 292) Masarykova (Masarykstrasse)
   bydliště (dnes Skácelova)


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018

Wilhelm Szegeda. Fotografii zaslal pan Jiří Skoupý, děkujeme.