Wilhelm Szegeda

* 10.10.1886 Brno-Černovice – † 7.7.1939 Brno


básník a spisovatel; organizátor základního německého školství na Brněnsku a Pohořelicku; komunální politik (ve volbách 1920 byl zvolen za sociálnědemokratickou stranu do městské rady v Pohořelicích)


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V kritických třicátých letech se Szegeda odvážně postavil na stranu Československé republiky; tento svůj postoj demonstroval vydáváním antologií ukázkových textů českých autorů v německých překladech, opatřených vlasteneckými předmluvami a portréty československých prezidentů Masaryka a Beneše.


bydliště

Brno-Černovice: Charbulova 84, Charbulova 10,
Pohořelice čp. 289 (1913 – září 1938),
Brno-Královo Pole, Masarykova 2


vzdělání

základní škola,
Německý učitelský ústav v Brně (k. k. Lehrerbildungsanstalt mit deutscher Unterrichtsprache in Brünn), maturoval v roce 1907


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel (Černovice, Pohořelice),
v roce 1938 se stal definitivním ředitelem německé měšťanské školy v Pohořelicích (v září 1938 se nechal ze zdravotních důvodů penzionovat a přesídlil do Brna)


politická orientace

německá sociální demokracie


odborné a zájmové organizace

Turnverein Czernowitz (zakladatel v roce 1910),
Deutscher Schulverein (člen od roku 1908),
Gemeinde „Deutsches Haus“ in Pohrlitz


hrob

Brno-Černovice


poznámky

Po maturitě 1907 nalezl své první pracovní umístění jako učitel na základní škole právě v domovských Černovicích, krátce nato složil učitelskou zkoušku a dosáhl humanisticko-historické odbornosti.
Roku 1908 se stal členem místní organizace Německého školského svazu (Deutscher Schulverein), v roce 1910 založil tělovýchovný spolek (Turnverein Czernowitz). Důsledkem jeho snah byl rovněž vznik první lidové knihovny (Volksbücherei) v Černovicích.
V roce 1911 byl školskými úřady vyzván, aby si hledal nové pracovní místo na škole mimo Brno (dle dochovaného protokolu kvůli údajné výslovnostní vadě). To se mu podařilo až v roce 1913, kdy opustil Brno a přesídlil do Pohořelic. Zde se rychle zapojil do společenského a politického života, jeho slibně se rozvíjející aktivity však náhle přerušil začátek 1. světové války.
V roce 1914 nastoupil vojenskou službu u 8. pěšího pluku, v průběhu války byl několikrát povýšen a navržen pro absolvování důstojnické školy v Temešváru. Po návratu založil v Pohořelicích sdružení Německý dům (Gemeinde „Deutsches Haus“) a zorganizoval výstavbu nové školní budovy.
Ve volbách 1920 byl zvolen za Sociálnědemokratickou stranu do městské rady a roku 1938 se stal definitivním ředitelem německé měšťanské školy v Pohořelicích.
V roce 1927 se oženil s dcerou brněnského obchodníka s látkami Marií Bartuschkovou. Manželství bylo nevydařené a bezdětné. V září 1938 se nechal Szegeda ze zdravotních důvodů penzionovat a přesídlil zpět do Brna. Zde zemřel 7. 7. 1939, byl pohřben na dnes již zrušeném hřbitově ve svých rodných Černovicích.
(Životopisné podklady pro naši encyklopedii připravil a dne 1. 5. 2011 předal pan Jiří Skoupý. Děkujeme.)partneři

Marie Szegedová (Bartuschová)
sňatek: 1927 (manželství zůstalo bezdětné)ulice

Charbulova
bydliště (tehdy Černovice, čp. 108 a 292) Masarykova (Masarykstrasse)
bydliště (dnes Skácelova)


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 03. 07. 2019