prof. PhDr. Inocenc Arnošt Bláha

* 28.7.1879 Krasoňov u Humpolce – † 25.4.1960 Brno


významný představitel české sociologie a spolutvůrce brněnské sociologické školy; filozof, etik a politolog; první a dlouholetý ředitel Sociologického semináře FF MU, spoluzakladatel a první rektor Vysoké školy sociální v Brně
válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V roce 1925 stál v čele Pokrokové strany a jejího týdeníku Pokrokový obzor. Roku 1930 založil Sociologickou revue, v letech 1930–1931 navrhoval zřízení Dělnického výzkumného ústavu při Dělnické akademii v Praze.
Usiloval o založení Sociální fakulty při MU.


bydliště

Brno:
- Preslova (1930–1933)
- Neumannova 32 (1934–1960)


vzdělání

1889–1897 klasické gymnázium v Pelhřimově,
1897–1899 bohoslovecký seminář v Hradci Králové (vyloučen),
1899–1900 Filozofická fakulta ve Vídni,
1900–1902 a 1903 Filozofická fakulta v Praze,
1902–1903 Sorbonna v Paříži,
1908–1909 studijní pobyt v Paříži,
1908 titul PhDr., 1919 docent sociologie na brněnské technice a 1920 na Masarykově univerzitě, tamtéž 1922 mimořádný a 1925 řádný profesor sociologie


dílo

Mezi jeho nejvýznamnější díla z oblasti sociologie v době meziválečné patří Sociologie dělníka (1925), Sociologie dětství (1927) a Sociologie inteligence (1927).
V roce 1930 se na jeho popud začal vydávat časopis Sociologická revue, první svého druhu u nás.
Výběr z Bláhovy rozsáhlé vědecké a literární tvorby - včetně posmrtně vydané monografie Sociologie (Academia, Praha 1968, 433 s.) - je uveřejněn v monografii Jiřího Sedláka (s. 170–176).


zaměstnání

1903–1921 středoškolský učitel (mj. reálné gymnázium v Praze na Žižkově, v Novém Městě na Moravě),
správce dívčího učitelského ústavu v Litomyšli,
1920–1949 FF MU ředitel sociologického semináře, v letech 1934/1932 děkan,
1947–1949 Vysoká škola sociální v Brně (1947–1948 její rektor)


odborné a zájmové organizace

Filozofická jednota (zakladatel a předseda brněnské pobočky v letech 1922–1938),
Česká akademie zemědělská (předseda sociologické sekce),
Masarykova sociologická společnost (místopředseda),
Institut international de sociologie v Ženevě,
Národní rada badatelská,
Česká akademie věd a umění,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H5, hrob č. 404 (bronzovou bustu vytvořil v letech 1959–1960 sochař Vincenc Makovský)


pojmenováno

Stipendium Inocence Arnošta Bláhy - uděluje FSS MU autorům nejlepších bakalářských prací


poznámky

dne 1. 9. 1939 zatčen jako rukojmí v akci Albrecht der Erste, vězněn pouze na Špilberkuosoby

Vincenc Makovský
žák na reálce, V. Makovský je autorem bronzové busty na náhrobku I. A. Bláhy Antonín Obrdlík
zeť Juliana Obrdlíková
studentka a spolupracovnice Jiří Sedlák
student na FF MU v Brně Josef Solař
student


partneři

Eliška Bláhová (Sedláčková)
sňatek: 24. 9. 1903ulice

Preslova
bydliště v letech 1930–1933 Neumannova
bydliště v letech 1934–1960


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v Brně
6. 2. 1922
Ustavení brněnské pobočky Filozofické jednoty v Brně
předseda pobočky 1922–1936


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 17. 05. 2022