Internetová encyklopedie dějin Brna

Květuše Lepilová

  doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.


  • * 9.4.1933 Ostrava


  • rusistka, vysokoškolská pedagožka na FF v Olomouci a v Ostravě
   dítě osobnosti: prof. PhDr. František Lýsek, DrSc.


  • rodné jméno

   Lýsková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Editorka a redaktorka sborníků mezinárodních vědeckých konferencí Rossica Ostraviensia 1993–1998, Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 1999–2004 (in sphaera culturae 2005), Text a kontext (2003) aj.
   Po anonymním konkurzu 300 účastníků rozhlasového studia v Brně externí hlasatelka studia ve Zlíně (1957).


  • bydliště

   Olomouc, Bacherova 3


  • vzdělání

   gymnázium v Brně (1951 maturita),
   státní zkouška ze hry na klavír a sólového zpěvu (Konzervatoř Brno, 1953),
   1951–1956 FF MU - 1971 titul PhDr., 1983 titul CSc. (obhajoba spisu Konkretizace uměleckého textu a čtenářská aktivita, Olomouc 1981)

  • vyznamenání a pocty

   Stříbrná medaile UP Olomouc (1983)

  • jiné pocty

   Jungmannova medaile MAPRJAL (1994)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1953–1973 gymnázium ve Zlíně a v Olomouci,
   1973–1990 Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
   1991–2005 Filosofická fakulta univerzity v Ostravě,
   2006 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - Kabinet rusistických studií Ústavu slavistiky

  • politická orientace

   bez politické příslušnosti

  • odborné a zájmové organizace

   zakládající členka pobočky ČAR FF UP v Olomouci (1991 etc.),
   Slavistická společnost Franka Wollmana,
   výbor České asociace slavistů v Brně,
   vědecká rada Slovanské knihovny Národní knihovny v Praze,
   Programová rada festivalu Poodří Františka Lýska,
   správkyně archivu Lýskova nadačního fondu v Brně aj.


  • poznámky

   (informace pro tento encyklopedický záznam laskavě poskytla sama paní Květuše Lepilová, děkujeme)


  • obrazy

   img6230.jpg img6231.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Eduard Hrubeš
   učitel


  • partneři

   Oldřich Lepil
   sňatek: 12. 7. 1958, Brno


  • děti

   Radvana Opletalová (Lepilová)
   Vladana Woznicová


  • rodiče

   František Lýsek
   Ludmila Lýsková (Košťálová)


  • sourozenci

   Lumír Lýsek


  • události

   29. 4. 1994
   Založení Nadace Františka Lýska


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 04. 04. 2020

Květuše Lepilová, duben 2007. Fotografii poskytla ze své sbírky fotografií.