Internetová encyklopedie dějin Brna

Květuše Lepilová

  doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.


  • * 9.4.1933 Ostrava


  • rusistka, vysokoškolská pedagožka na FF v Olomouci a v Ostravě
   dítě osobnosti: prof. PhDr. František Lýsek, DrSc.


  • rodné jméno

   Lýsková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Editorka a redaktorka sborníků mezinárodních vědeckých konferencí Rossica Ostraviensia 1993–1998, Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 1999–2004 (in sphaera culturae 2005), Text a kontext (2003) aj.
   Po anonymním konkurzu 300 účastníků rozhlasového studia v Brně externí hlasatelka studia ve Zlíně (1957).


  • bydliště

   Olomouc, Bacherova 3


  • vzdělání

   gymnázium v Brně (1951 maturita),
   státní zkouška ze hry na klavír a sólového zpěvu (Konzervatoř Brno, 1953),
   1951–1956 FF MU - 1971 titul PhDr., 1983 titul CSc. (obhajoba spisu Konkretizace uměleckého textu a čtenářská aktivita, Olomouc 1981)

  • vyznamenání a pocty

   Stříbrná medaile UP Olomouc (1983)

  • jiné pocty

   Jungmannova medaile MAPRJAL (1994)


  • dílo

   Autorka řady statí, několika monografií, učebnic, 9-tidílného seriálu tzv. videodiagnostiky „Vyprávějte si s námi“ (1986–2005).
   Řešitelka grantů (1991–2006) a týmového projektu „Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání (Projekt česko-anglicko-německo-ruský)“, který probíhal v letech 1999–2004.
   Redaktorka sborníků „Rossica Ostraviensia“ (1993–1998) a „Lingua et communicatio in sphaera mercaturae (Bohemica.Britannica.Germanica.Rossica)" 1999–2004. Autorka hesel pro Malý slovník česko-ruských literárních vztahů (Praha, Lidové nakladatelství, 1986).

   Oblast bádání:
   kulturologie (ruská a česká literatura a kultura), literárněčtenářská řečová komunikace (cizojazyčná, verbální a neverbální: ontogeneze čtenáře a videodiagnostika předčtenářství, tzv. multimediální čtenářství).


   VÝBĚR Z DÍLA:
   - Konkretizace uměleckého textu a čtenářská aktivita. Olomouc 1981. Středoškolské čtenářství. KPÚ Ostrava, pracoviště Olomouc 1990, 79 s.

   - Čtení jako zápas i dialog s textem. Modely textů v ruském jazyce. Projekt PHARE. Pedagogické centrum Ostrava 1996, 93 s.

   - Transformace rusistického vzdělávání. (Alternativy výuky konce tisíciletí)…a kol. FF OU, Ostrava 1997, 58 s. ISBN 80-7042-486-9.

   - Řečová komunikace verbální a neverbální. FF OU, Ostrava 1998, 150 s. ISBN 80-7042-496-6.

   - Dynamika řečové a literární komunikace („Multimediální čtenář“). FF OU, Ostrava 2002, 78 s. ISBN 80-7042-619-5.

   - „Vyprávějte si s námi“ („Let us Tell a Story“) - 9 dílů. Námět, scénář, experimenty. AVC IC UP Olomouc 1986–2005.

   - Text a kontext. …a kol. Ostravská univerzita, Ostrava 2003. 88 s. ISBN 80-7042628-4.

   - Text a dialog.(Cizojazyčná řečová komunikace)…a kol. Ostrava 2003, 98 s. ISBN 80-7042-651-9.

   - Text, obraz, zvuk (Vyprávějte si s námi). 102 s. ISBN 80-702-652-7. Ostrava 2004 aj.


  • zaměstnání

   1953–1973 gymnázium ve Zlíně a v Olomouci,
   1973–1990 Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
   1991–2005 Filosofická fakulta univerzity v Ostravě,
   2006 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - Kabinet rusistických studií Ústavu slavistiky

  • politická orientace

   bez politické příslušnosti

  • odborné a zájmové organizace

   zakládající členka pobočky ČAR FF UP v Olomouci (1991 etc.),
   Slavistická společnost Franka Wollmana,
   výbor České asociace slavistů v Brně,
   vědecká rada Slovanské knihovny Národní knihovny v Praze,
   Programová rada festivalu Poodří Františka Lýska,
   správkyně archivu Lýskova nadačního fondu v Brně aj.


  • poznámky

   (informace pro tento encyklopedický záznam laskavě poskytla sama paní Květuše Lepilová, děkujeme)


  • obrazy

   img6230.jpg img6231.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Eduard Hrubeš
   učitel


  • partneři

   Oldřich Lepil
   sňatek: 12. 7. 1958, Brno


  • děti

   Radvana Opletalová (Lepilová)
   Vladana Woznicová


  • rodiče

   František Lýsek
   Ludmila Lýsková (Košťálová)


  • sourozenci

   Lumír Lýsek


  • události

   29. 4. 1994
   Založení Nadace Františka Lýska


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 28. 12. 2018

Květuše Lepilová, duben 2007. Fotografii poskytla ze své sbírky fotografií.