doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.

* 9.4.1933 Ostrava – † 24.12.2020 Brno


rusistka, vysokoškolská pedagožka na FF v Olomouci a v Ostravě
dítě osobnosti: prof. PhDr. František Lýsek, DrSc.


rodné jméno

Lýsková


národnost

česká


státní příslušnost

Česká republika


zajímavé okolnosti

Editorka a redaktorka sborníků mezinárodních vědeckých konferencí Rossica Ostraviensia 1993–1998, Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 1999–2004 (in sphaera culturae 2005), Text a kontext (2003) aj.
Po anonymním konkurzu 300 účastníků rozhlasového studia v Brně externí hlasatelka studia ve Zlíně (1957).


bydliště

Olomouc, Bacherova 3


vzdělání

gymnázium v Brně (1951 maturita),
státní zkouška ze hry na klavír a sólového zpěvu (Konzervatoř Brno, 1953),
1951–1956 FF MU - 1971 titul PhDr., 1983 titul CSc. (obhajoba spisu Konkretizace uměleckého textu a čtenářská aktivita, Olomouc 1981)


vyznamenání a pocty

Stříbrná medaile UP Olomouc (1983)


jiné pocty

Jungmannova medaile MAPRJAL (1994)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1953–1973 gymnázium ve Zlíně a v Olomouci,
1973–1990 Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
1991–2005 Filosofická fakulta univerzity v Ostravě,
2006 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - Kabinet rusistických studií Ústavu slavistiky


politická orientace

bez politické příslušnosti


odborné a zájmové organizace

zakládající členka pobočky ČAR FF UP v Olomouci (1991 etc.),
Slavistická společnost Franka Wollmana,
výbor České asociace slavistů v Brně,
vědecká rada Slovanské knihovny Národní knihovny v Praze,
Programová rada festivalu Poodří Františka Lýska,
správkyně archivu Lýskova nadačního fondu v Brně aj.


hrob

poznámky

(informace pro tento encyklopedický záznam laskavě poskytla sama paní Květuše Lepilová, děkujeme)
osoby

partneři

Oldřich Lepil
sňatek: 12. 7. 1958, Brno


děti

Radvana Opletalová (Lepilová)
Vladana Woznicovásourozenci

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

29. 4. 1994
Založení Nadace Františka Lýska


Kal


Aktualizováno: 22. 01. 2022