Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Blatný

  Josef Blatný


  • * 19.3.1891 Brno – † 18.7.1980 Brno


  • český hudební skladatel
   otec osobnosti: Pavel Blatný (rovněž hudební skladatel)
   bratr osobnosti: překladatel a dramatik Lev Blatný


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Vyrostl v rodině varhaníka, patřil k vynikajícím varhanním improvizátorům.
   Jako Janáčkův žák, který však byl svým temperamentem a duchovním zaměřením orientován spíše introvertně, přijal od svého učitele zájem o moderní harmonické prostředky, zcela vzdálena mu však zůstala Janáčkova dramatičnost.


  • bydliště

   Brno:
   - Petrov 3
   - Starobrněnská 19/21


  • vzdělání

   učitelský ústav,
   1909–1912 brněnská varhanická škola (základní kompoziční vzdělání získal u Leoše Janáčka), na téže škole studium klavíru u M. Dvořákové


  • dílo

   Jako výkonný varhaník vycházel kompozičně z varhanické praxe, o čemž svědčí jeho varhanní preludia, fugy, sonáta op. 11 a další skladby, v nichž využívá bohatých možností tohoto nástroje.
   Varhaníkům a ředitelům chrámových kůrů byla určena i řada jeho duchovních skladeb. Základní tón jeho skladebného díla udává kontemplativní lyrika, v níž ani allegrové věty neztrácejí výrazně kantabilní charakter.
   V seznamu jeho skladeb převažuje tvorba vokální a komorní; instruktivní skladby pro klavír i jiné nástroje patří k tomu nejcennějšímu, co bylo v tomto žánru u nás napsáno v první polovině 20. století.

   Výběr z díla:
   KOMORNÍ
   - klavír:
   Čtyři skladby op. 4 (1921)
   Etudy op. 33 (1951)
   Preludium, fuga a toccata op. 43 (1956)
   Sonáta op. 51 (1960)
   Sonatina op. 56 (1962)
   Díkuvzdání op. 61 (1965)

   - varhany:
   Tři pastorální preludia (1916, 1918, 1928)
   Sonáta op. 11 (1938)
   Variace na vánoční píseň op. 15 (1942)
   Preludium festivo e Fuga op. 36 (1954)
   Toccata e Scherzo op. 38 (1955)
   Pět preludií op. 63 (1965)
   Sonata semplice op. 66 (1965)

   - sonáta pro housle a klavír č. 1, op. 6 (1925), č. 2 op. 47 (1957), č. 3 op. 70 (1968)
   - Píseň a Rondo pro klarinet a klavír op. 17 (1942)
   - Introdukce, píseň heroická a pochod pro trubku a klavír op. 21 (1944)
   - Čtyři miniatury op. 65 pro basklarinet a klavír (1965)
   - Sonáta pro flétnu a klavír op. 69 (1967)
   - Klavírní trio op. 32 (1950)
   - Trio op. 59 (1963)
   - Smyčcový kvartet č. 1 op. 7 (1928), č. 2 op 34 (1954), č. 3 op. 54 (1962)
   - Klavírní kvartet op. 71 (1968)
   - Suita op. 26 pro 2 flétny, klarinet a fagot (1947)

   ORCHESTRÁLNÍ
   - Sinfonia brevis op. 45 (Symfonie mírová pro smyčcový orchestr, 1957)
   - Komorní symfonie op. 53 (1961)

   VOKÁLNÍ
   - Zpovědník duší op. 8. Písně s průvodem klavíru na slova V. Dyka (1931)
   - Luna a slunce op. 19. Písně s průvodem klavíru (J. Opolský, B. Reynek, Fr. Kašpar, 1943)
   - Jaro op. 44. Písně s průvodem klavíru na slova R. Pandulové (1956)

   ŽENSKÉ SBORY
   - Smyčec, balada o 6 dílech op. 5 (1924)
   - Tiché chvíle op. 12 1940)
   - Večerní píseň v háji (1920)
   - Koleda (1920)

   MUŽSKÉ SBORY
   - Buďte písní slaveni op. 28, č. 1 (1942)
   - Návrat z polí op. 28 č. 2 (1949)

   SMÍŠENÉ SBORY
   - Píseň osvobození (1922)
   - Naše pole op. 14 (1947)
   - Otče náš op. 31, č. 2 (1950)

   DUCHOVNÍ HUDBA
   - 2 mše (op. 10, 1935 a op. 29, 1948)
   - Kantata La saletta op. 30 (1949).


  • zaměstnání

   1912–1914 a 1918–1919 výuka hře na varhany na varhanické škole,
   1928–1956 brněnská konzervatoř (nejdříve tajemník, později profesor varhan a přiřazených předmětů),
   1947–1955 JAMU v Brně (výuka varhanní improvizace)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 38, hrob č. 67–68


  • poznámky

   (podklady k této osobnosti poskytl pan Pavel Blatný (syn), děkujeme)


  • obrazy

   img7685.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vladimír Hawlík
   hudební skladatel, varhanní virtuos Jan Chromec
   student Leoš Janáček
   učitel Miroslav Příhoda
   hudební skladatel, varhaník, přítel Jan Racek
   student
   další osoby (2)...


  • partneři

   Anna Blatná (Sekerová)
   sňatek: 27. 12. 1928, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)


  • děti

   Pavel Blatný


  • rodiče

   Marie Blatná (Zavřelová)
   Vojtěch Blatný


  • sourozenci

   Lev Blatný
   Leokadie Blatná
   Marie Blatná
   Zdeněk Blatný
   Ludmila Blatná
   nevlastní sourozenec


  • ulice

   Starobrněnská
   bydliště Petrov
   rodný dům


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jis, Menš


Aktualizováno: 10. 05. 2018

Josef Blatný (perokresba). Snímek poskytl pan Pavel Blatný (syn), děkujeme.