Internetová encyklopedie dějin města Brna

Josef Blatný

  Josef Blatný


  • * 19.3.1891 Brno – † 18.7.1980 Brno


  • český hudební skladatel
   otec osobnosti: Pavel Blatný (rovněž hudební skladatel)
   bratr osobnosti: překladatel a dramatik Lev Blatný


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Vyrostl v rodině varhaníka, patřil k vynikajícím varhanním improvizátorům.
   Jako Janáčkův žák, který však byl svým temperamentem a duchovním zaměřením orientován spíše introvertně, přijal od svého učitele zájem o moderní harmonické prostředky, zcela vzdálena mu však zůstala Janáčkova dramatičnost.


  • bydliště

   Brno:
   - Petrov 3
   - Starobrněnská 19/21


  • vzdělání

   učitelský ústav,
   1909–1912 brněnská varhanická škola (základní kompoziční vzdělání získal u Leoše Janáčka), na téže škole studium klavíru u M. Dvořákové


  • dílo

   zobrazit Jako výkonný varhaník vycházel kompozičně z varhanické praxe, o čemž svědčí jeho varhanní preludia, fugy, sonáta op. 11 a další skladby, v nichž využívá bohatých možností tohoto nástroje.
   Varhaníkům a ředitelům chrámových kůrů byla určena i řada jeho duchovních skladeb. Základní tón jeho skladebného díla udává kontemplativní lyrika, v níž ani allegrové věty neztrácejí výrazně kantabilní charakter.
   V seznamu jeho skladeb převažuje tvorba vokální a komorní; instruktivní skladby pro klavír i jiné nástroje patří k tomu nejcennějšímu, co bylo v tomto žánru u nás napsáno v první polovině 20. století.

   Výběr z díla:
   KOMORNÍ
   - klavír:
   Čtyři skladby op. 4 (1921)
   Etudy op. 33 (1951)
   Preludium, fuga a toccata op. 43 (1956)
   Sonáta op. 51 (1960)
   Sonatina op. 56 (1962)
   Díkuvzdání op. 61 (1965)

   - varhany:
   Tři pastorální preludia (1916, 1918, 1928)
   Sonáta op. 11 (1938)
   Variace na vánoční píseň op. 15 (1942)
   Preludium festivo e Fuga op. 36 (1954)
   Toccata e Scherzo op. 38 (1955)
   Pět preludií op. 63 (1965)
   Sonata semplice op. 66 (1965)

   - sonáta pro housle a klavír č. 1, op. 6 (1925), č. 2 op. 47 (1957), č. 3 op. 70 (1968)
   - Píseň a Rondo pro klarinet a klavír op. 17 (1942)
   - Introdukce, píseň heroická a pochod pro trubku a klavír op. 21 (1944)
   - Čtyři miniatury op. 65 pro basklarinet a klavír (1965)
   - Sonáta pro flétnu a klavír op. 69 (1967)
   - Klavírní trio op. 32 (1950)
   - Trio op. 59 (1963)
   - Smyčcový kvartet č. 1 op. 7 (1928), č. 2 op 34 (1954), č. 3 op. 54 (1962)
   - Klavírní kvartet op. 71 (1968)
   - Suita op. 26 pro 2 flétny, klarinet a fagot (1947)

   ORCHESTRÁLNÍ
   - Sinfonia brevis op. 45 (Symfonie mírová pro smyčcový orchestr, 1957)
   - Komorní symfonie op. 53 (1961)

   VOKÁLNÍ
   - Zpovědník duší op. 8. Písně s průvodem klavíru na slova V. Dyka (1931)
   - Luna a slunce op. 19. Písně s průvodem klavíru (J. Opolský, B. Reynek, Fr. Kašpar, 1943)
   - Jaro op. 44. Písně s průvodem klavíru na slova R. Pandulové (1956)

   ŽENSKÉ SBORY
   - Smyčec, balada o 6 dílech op. 5 (1924)
   - Tiché chvíle op. 12 1940)
   - Večerní píseň v háji (1920)
   - Koleda (1920)

   MUŽSKÉ SBORY
   - Buďte písní slaveni op. 28, č. 1 (1942)
   - Návrat z polí op. 28 č. 2 (1949)

   SMÍŠENÉ SBORY
   - Píseň osvobození (1922)
   - Naše pole op. 14 (1947)
   - Otče náš op. 31, č. 2 (1950)

   DUCHOVNÍ HUDBA
   - 2 mše (op. 10, 1935 a op. 29, 1948)
   - Kantata La saletta op. 30 (1949).


  • zaměstnání

   1912–1914 a 1918–1919 výuka hře na varhany na varhanické škole,
   1928–1956 brněnská konzervatoř (nejdříve tajemník, později profesor varhan a přiřazených předmětů),
   1947–1955 JAMU v Brně (výuka varhanní improvizace)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 38, hrob č. 67–68


  • poznámky

   (podklady k této osobnosti poskytl pan Pavel Blatný (syn), děkujeme)


  • obrazy

   img7685.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matriky, Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě). Oddaní 1925–1931"
   "Matriky, Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě). Narození 1881–1899"
   "Jak jsem je znala. Vzpomínky na významné osobnosti kulturního života spjaté s Brnem "
   "Ottův slovník naučný nové doby : Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému "
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Blatný, Josef"


  • osoby

   Vladimír Hawlík
   hudební skladatel, varhanní virtuos Jan Chromec
   student Leoš Janáček
   učitel Miroslav Příhoda
   hudební skladatel, varhaník, přítel Jan Racek
   student
   další osoby (2)...
   Jan Řezníček
   student Bohumír Štědroň
   žák


  • partneři

   Anna Blatná (Sekerová)
   sňatek: 27. 12. 1928, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)


  • děti

   Pavel Blatný


  • rodiče

   Marie Blatná (Zavřelová)
   Vojtěch Blatný


  • sourozenci

   Lev Blatný
   Leokadie Blatná
   Marie Blatná
   Zdeněk Blatný
   Ludmila Blatná
   nevlastní sourozenec


  • ulice

   Starobrněnská
   bydliště Petrov
   rodný dům


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jis, Menš


Aktualizováno: 10. 05. 2018

Josef Blatný (perokresba). Snímek poskytl pan Pavel Blatný (syn), děkujeme.