Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Novotný

  Antonín Novotný


  • * 31.3.1911 Slavíkovice (okres Vyškov) – † 17.10.1941 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně 17. 10. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Slavíkovice čp. 50


  • zaměstnání

   sklářský pomocník


  • poznámky

   Antonín Novotný byl členem okresní ilegální organizace KSČ v Rousínově. Tato okresní organizace jako první přistoupila k přímým odbojovým akcím, jimiž byly poškozování telegrafního vedení na železnici a telegrafních sloupů, či poškození dálkového kabelu vedoucího podél státní silnice.
   Brněnské gestapo sledovalo okresní organizaci přes Ernsta Floriána, který vystupoval jako spojka k ÚV KSČ. V okamžiku zahájení výše uvedených akcí a zjištění dalších plánovaných sabotáží, jakou mělo být vyhození železničního mostu u Křenovic, gestapo zasáhlo a během podzimu pozatýkalo větší množství členů okresní organizace KSČ.
   Zpopelněn v Krematoriu města Brna 18. 10. 1941.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   18. 10. 1941
   Zápis popravených v Brně 17. 10. 1941
   v protokolu uveden pod číslem 3762a
   17. 10. 1941
   Popravy v prvním stanném právu v Brně (pátek 17. října)
   popraven


  • autor

   Menš, Kopin


Aktualizováno: 03. 07. 2019