Antonín Novotný

* 31.3.1911 Slavíkovice (okres Vyškov) – † 17.10.1941 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 17. 10. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Slavíkovice čp. 50


zaměstnání

sklářský pomocník


poznámky

Antonín Novotný byl členem okresní ilegální organizace KSČ v Rousínově. Tato okresní organizace jako první přistoupila k přímým odbojovým akcím, jimiž byly poškozování telegrafního vedení na železnici a telegrafních sloupů, či poškození dálkového kabelu vedoucího podél státní silnice.
Brněnské gestapo sledovalo okresní organizaci přes Ernsta Floriána, který vystupoval jako spojka k ÚV KSČ. V okamžiku zahájení výše uvedených akcí a zjištění dalších plánovaných sabotáží, jakou mělo být vyhození železničního mostu u Křenovic, gestapo zasáhlo a během podzimu pozatýkalo větší množství členů okresní organizace KSČ.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 18. 10. 1941.události

18. 10. 1941
Zápis popravených v Brně 17. 10. 1941
v protokolu uveden pod číslem 3762a
17. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (pátek 17. října)
popraven


Menš, Kopin


Aktualizováno: 03. 07. 2019