doc. PhDr. Josef Dvořáček

* 18.3.1893 Letovice – † 13.11.1948 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; docent pedagogiky na univerzitě v Brně, školní rada a zemský školní inspektor pro národní školy


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

redaktor časopisu Nové školy


bydliště

Brno (v roce 1938)


vzdělání

učitelský ústav v Brně (1912),
Škola vysokých studií pedagogických v Brně (1921),
FF MU - historie a filozofie (1930 titul PhDr., 1937 docent pedagogiky)


dílo

- Methodologické problémy pedagogiky a didaktiky. Brno 1947.
- Problém aktivity žákovy ve vyučování. Brno 1936.
- Přehled vývoje pedagogických idejí. Brno 1947.
- Přírodozpytné zábavy. Brno 1924.
- Soukromá dvouletá pedagogická akademie v Brně. Brno 1937 (spoluautor Otokar Chlup).


zaměstnání

učitel na obecných školách v Domašově u Brna, v Brně,
Škola vysokých studií pedagogických v Brně,
1937–1948 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity


odborné a zájmové organizace

Společnost pro péči pro dítě a jeho výzkum


poznámky

Domovská obec: Brno, okr. Brno.
V rakousko-uherské armádě jednoroční desátník, nejdříve 14. zemský pěší pluk, dále 25. zem. pěší pluk.
Zajat: 1. 4. 1915, Karpaty. Přihlášení do legií: březen 1918, Kirjánov. Do čs. legie v Rusku zařazen 24. 3. 1918, 2. muniční divize, vojín. Konec v legiích 10. 11. 1920, poslední útvar: 2. muniční divize, poslední hodnost: šikovatel. Demobilizován.
Nekrolog: Naše věda, 26, 1948/1949, s. 276.
V roce 1941 byl jako bývalý legionář předčasně penzionován.Menš, Kal


Aktualizováno: 21. 02. 2014