Jan Procházka

* 9.5.1914 Lhota (okres Přerov) – † 25.10.1941 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Lhota čp. 53, okr. Přerov


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce příslušníků četnictva, kteří zahynuli v letech 1918–1945, v Čelechovicích na Hané


zaměstnání

četnický strážmistr, četnická stanice Přerov


poznámky

V odboji zapojen již dříve, v Obraně národa. Podílel se na zajištění sabotážní akce, kterou připravoval člen výsadku ze SSSR Karel Hovůrka. Měl být vyhozen do povětří sklad pohonných hmot v Horní Moštěnici, který hlídala protektorátní policie, jejímž členem byl i strážmistr Jan Procházka. Potřebné výbušniny měl opatřit příručí firmy Netopil a místostarosta přerovského Sokola Antonín Michálek, který už v roce 1939 získával zbraně pro ON.
Pomocník výsadkových skupin ze Sovětského svazu. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 27. 10. 1941.

Jeho smrt byla oznámena denním rozkazem zemského četnického oddělení v Brně četnictvu země Moravskoslezské:
„Denní rozkaz č. 74 ex 1941.
Strážm. Jan Procházka, Četnická stanice Přerov, /.../ byl dne 25. října 1941 stanným soudem v Brně odsouzen k trestu smrti a téhož dne (podtržené je vepsánou červeně rukou, jinak je text strojopis - Menš) popraven. 28. 10. 1941 štábní strážmistr Cejnek“.
osoby

František Drbal
spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni Jan Hovůrka
spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni Eduard Janošec
spolupráce v odboji František Mádle
spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni Antonín Michálek
spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni
další osoby (2)...


události

28. 10. 1941
Zápis popravených v Brně 25. 10. 1941
v protokolu uveden pod číslem 2883a
25. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (sobota 25. října)
popraven


Menš


Aktualizováno: 06. 10. 2021