Internetová encyklopedie dějin Brna

František Mádle

  František Mádle


  • * 11.2.1892 Vojice u Hořic (okres Jičín) – † 25.10.1941 Brno, Kounicovy koleje


  • akademický sochař; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně 25. 10. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu sabotáže k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


  • bydliště

   Vojice čp. 82 (rodiště, zapsáno i jako bydliště v úmrtním protokolu -Menš),
   Přerov, Měšťanská 1 (bydliště v době zatčení, domovské právo uděleno zastupitelstvem města Přerova 21. 2. 1935 po desetiletém nepřetržitém pobytu)


  • vzdělání

   do roku 1912 absolvoval sochařsko-kamenickou školu v Hořících, kde byl žákem Mořice Černila, Quida Kociána a Václava Suchomela,
   v letech 1912–1916 ve studiu pokračoval na Akademii umění v Praze u prof. V. Myslbeka a tehdejšího asistenta J. Štursy

  • jiné pocty

   Školní cena c. k. akademie umění v Praze (6. 7. 1914 na návrh profesora J. V. Myslbeka),
   jeho jméno je uvedeno v sokolovně na pamětní desce obětí Sokola Přerov


  • zaměstnání

   po pražských studiích odešel do Olomouce,
   od roku 1919 působil v Přerově, kde měl ateliér v tehdejší Moštěnické ulici (jeho tvorba byla zaměřena především na funerální plastiku, památníky a portrétní tvorbu)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Přerov


  • poznámky

   Pomocník výsadkových skupin ze Sovětského svazu, ve svém zahradním ateliéru v ulici Svislé ukrýval parašutistu Karla Hovůrku, člena výsadku vyslaného ze SSSR. Byl zatčen gestapem přímo ve svém ateliéru v Přerově. Dne 27. 10. 1941 byl v Krematoriu města Brna zpopelněn, číslo urny 5 306.

   Citace z jeho posledního dopisu:
   „Brno 25. 10. 1941
   Drazí,
   Píšu vám všem naposledy, jsem silný a myslím a vzpomínám na vás s velkou láskou. Myslím na vás na všechny. Můj osud mně ulehčuje, že se shledám s drahou maminkou a tatínkem. Jdeme společně se svým nejlepším přítelem v životě i v smrti, který taky něco připíše. Vzpomínejte na mě a odpusťte mi každý z vás, jest-li jsem někomu z vás ublížil.
   Líbám vás všechny sestry, Tebe bratře, všechny děti a ostatní mé přátely. Napište poslední pozdrav Mlčákovým a sl. E. Jemelkové do Přerova – s Bohem
   František.“
   Dopis byl adresován bratrovi - Václav Mádle, rolník – Vojice č. 82.

   František Mádle byl svobodný a bezdětný, veselé mysli a měl sourozence a všechny děti svých sourozenců i nevlastních sester rád. Všichni na něho rádi vzpomínali a vyprávěli o něm dále svým dětem (mezi ně patřím i já, která toto píši).
   Napsala: Ing. Věra Muchová (vnučka sestry Františka Mádle Marie Bílkové) pro naši encyklopedii dne 27. 4. 2010, děkujeme. Dne 3. 5. 2010 laskavě doplnila také obrazovou dokumentaci.


  • obrazy

   img9952.jpg img9956.jpg img9953.jpg img9949.jpg img9950.jpg img9951.jpg img9954.jpg img9955.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Drbal
   spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni Marie Dřevojánková
   spolupráce v odboji Jan Hovůrka
   spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni Eduard Janošec
   spolupráce v odboji Antonín Michálek
   spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni
   další osoby (4)...


  • rodiče

   František Mádle
   Anna Mádlová (Kvasničková)


  • sourozenci

   Václav Mádle
   Marie Bílková (Mádlová)
   Františka Petrová (Mádlová)
   nevlastní sourozenci Anna Dousková (Mádlová)
   nevlastní sourozenci Božena Jedličková (Mádlová)
   nevlastní sourozenci


  • události

   28. 10. 1941
   Zápis popravených v Brně 25. 10. 1941
   v protokolu uveden pod číslem 2883c
   25. 10. 1941
   Popravy v prvním stanném právu v Brně (sobota 25. října)
   popraven


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 24. 12. 2018

Akademický sochař František Mádle při práci ve svém ateliéru. Fotografii zaslala paní Věra Muchová, děkujeme.