František Mádle

* 11.2.1892 Vojice u Hořic (okres Jičín) – † 25.10.1941 Brno, Kounicovy koleje


akademický sochař; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 25. 10. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu sabotáže k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


bydliště

Vojice čp. 82 (rodiště, zapsáno i jako bydliště v úmrtním protokolu -Menš),
Přerov, Měšťanská 1 (bydliště v době zatčení, domovské právo uděleno zastupitelstvem města Přerova 21. 2. 1935 po desetiletém nepřetržitém pobytu)


vzdělání

do roku 1912 absolvoval sochařsko-kamenickou školu v Hořících, kde byl žákem Mořice Černila, Quida Kociána a Václava Suchomela,
v letech 1912–1916 ve studiu pokračoval na Akademii umění v Praze u prof. V. Myslbeka a tehdejšího asistenta J. Štursy


jiné pocty

Školní cena c. k. akademie umění v Praze (6. 7. 1914 na návrh profesora J. V. Myslbeka),
jeho jméno je uvedeno v sokolovně na pamětní desce obětí Sokola Přerov


zaměstnání

po pražských studiích odešel do Olomouce,
od roku 1919 působil v Přerově, kde měl ateliér v tehdejší Moštěnické ulici (jeho tvorba byla zaměřena především na funerální plastiku, památníky a portrétní tvorbu)


odborné a zájmové organizace

Sokol Přerov


poznámky

Pomocník výsadkových skupin ze Sovětského svazu, ve svém zahradním ateliéru v ulici Svislé ukrýval parašutistu Karla Hovůrku, člena výsadku vyslaného ze SSSR. Byl zatčen gestapem přímo ve svém ateliéru v Přerově. Dne 27. 10. 1941 byl v Krematoriu města Brna zpopelněn, číslo urny 5 306.

Citace z jeho posledního dopisu:
„Brno 25. 10. 1941
Drazí,
Píšu vám všem naposledy, jsem silný a myslím a vzpomínám na vás s velkou láskou. Myslím na vás na všechny. Můj osud mně ulehčuje, že se shledám s drahou maminkou a tatínkem. Jdeme společně se svým nejlepším přítelem v životě i v smrti, který taky něco připíše. Vzpomínejte na mě a odpusťte mi každý z vás, jest-li jsem někomu z vás ublížil.
Líbám vás všechny sestry, Tebe bratře, všechny děti a ostatní mé přátele Napište poslední pozdrav Mlčákovým a sl. E. Jemelkové do Přerova – s Bohem
František.“
Dopis byl adresován bratrovi - Václav Mádle, rolník – Vojice č. 82.

František Mádle byl svobodný a bezdětný, veselé mysli a měl sourozence a všechny děti svých sourozenců i nevlastních sester rád. Všichni na něho rádi vzpomínali a vyprávěli o něm dále svým dětem (mezi ně patřím i já, která toto píši).
Napsala: Ing. Věra Muchová (vnučka sestry Františka Mádle Marie Bílkové) pro naši encyklopedii dne 27. 4. 2010, děkujeme. Dne 3. 5. 2010 laskavě doplnila také obrazovou dokumentaci.
osoby

František Drbal
spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni Marie Dřevojánková
spolupráce v odboji Jan Hovůrka
spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni Eduard Janošec
spolupráce v odboji Antonín Michálek
spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni
další osoby (4)...
události

28. 10. 1941
Zápis popravených v Brně 25. 10. 1941
v protokolu uveden pod číslem 2883c
25. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (sobota 25. října)
popraven


Menš, Jord


Aktualizováno: 10. 02. 2022