Ing. Jan Polách

* 22.5.1895 Drysice (okres Vyškov) – † 25.10.1941 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Přerov,
Drysice čp. 169


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno v sokolovně na pamětní desce obětí Sokola Přerov


zaměstnání

ředitel Středomoravské elektrárny


odborné a zájmové organizace

Sokol Přerov


poznámky

V rakousko-uherské armádě vojín 13. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat: 20. 7. 1916, Berestečko. Přihlášení do legií: 28. 7. 1918, Bijsk. Do čs. legie v Rusku zařazen 4. 1. 1919, záložní pluk 1, vojín. Konec v legiích 14. 9. 1920, poslední útvar: týl. int., poslední hodnost: svobodník. Demobilizován.
Zapojil se do odboje v rámci odbojové organizace PVVZ, zejména do zpravodajské sítě vytvořené místostarostou přerovského Sokola Františkem Skopalem.
Spolu s účetní Marii Dřevojánkovou měli poměrně rozsáhlé možnosti ke zpravodajské činnosti, protože SME zásobovaly proudem asi třetinu Moravy a díky tomu měli zaměstnanci přístup do řady průmyslových podniků důležitých pro válečnou výrobu. Z dalších zaměstnanců zapojeni např. Bohuslav Šída nebo Vladimír Vicena. Spolupracovali i s odbojáři ve Valašském Meziříčí, spojkou mezi Přerovem a Valašským Meziříčím byl montér SME Antonín Zahradníček. Ing. Jan Polách měl největší zásluhu na postavení dvou vysílaček, které nesly označení „Svobodná Haná“ a „Na zdar“. Vysílačky byly původně určeny k propagačnímu protinacistickému vysílání.
Na přelomu let 1939/1940 se přerovští odbojáři pokusili vytvořit podmínky pro navázání rozhlasového spojení se zahraničím. Po Jaroslavovi Lančíkovi, který tehdy prchal do zahraničí, poslali šifrovací kód a seznam vlnových délek svých stanic. Lančík skutečně dne 8. 3. 1940 předal tyto materiály v Agde na velitelství čs. jednotek, ale radiové spojení se zahraničím zůstalo jen ve fázi příprav, realizace byla nad možnosti přerovského odboje.
Spolu s Marií Dřevojánkovou pomáhali opatřovat součástky k opravě vysílačky parašutistovi Karlu Hovůrkovi, vyslanému ze SSSR.
Pomocník výsadkových skupin ze Sovětského svazu. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 27. 10. 1941.osoby

František Drbal
spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni Marie Dřevojánková
spolupráce v odboji Jan Hovůrka
spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni Jaroslav Lančík
spolupráce v odboji František Mádle
spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni
další osoby (4)...


partneři

události

28. 10. 1941
Zápis popravených v Brně 25. 10. 1941
v protokolu uveden pod číslem 2883e
25. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (sobota 25. října)
popraven


Menš


Aktualizováno: 23. 06. 2016