polní zbrojmistr Claude Alexandre Bonneval

* 14.7.1675 Coussac (Francie) – † 23.3.1747 Cařihrad (Istanbul, Turecko)


rakouský vojevůdce (1706–1723), internovaný pro různé přečiny na špilberské pevnosti (1724), později v tureckých službách


šlechtický titul

hrabě


národnost

francouzská


zajímavé okolnosti

Po vypovězení z monarchie odešel do osmanské říše, kde dosáhl vysokého postavení (jmenován pašou) a podílel se na reformách turecké armády, zejména dělostřelectva. Konvertoval k islámu, přijal jméno Achmed.


jiné pocty

generál polní strážmistr (1706),
polní podmaršál (1716),
polní zbrojmistr (1723)


zaměstnání

voják


prameny, literatura

Jiv


Aktualizováno: 18. 03. 2013