Alexander Victor Suchanek

* 27.8.1856 Brno – † 10.4.1915 Brno


podnikatel ve výrobě likérů, výrobě kol a v bankovnictví


šlechtický predikát

von Hassenau


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

aktiva v pozůstalosti činila 424 000 Korun


bydliště

Brno:
- Kapuzinerplatz 8
- Wawrastrasse 43


jiné pocty

císařský rada


zaměstnání

roku 1897 se podílel se svým mladším bratrem Viktorem a Petrem Kohoutem na založení firmy Erste Mährische Fahrradwerke, Suchanek, Kohout et Comp. v Brně, ale již o rok později (1898) z firmy vystoupil,
byl společníkem bankovního domu Alexander Suchanek v Brně,
přísedícím c. k. obchodního soudu,
po úmrtí otce Alexandra Suchanka (1907) působil krátce v jeho firmě na výrobu lihovin


odborné a zájmové organizace

v letech 1909–1914 člen obecního výboru,
městské rady,
chudinské komise,
Vlasteneckého zemského pomocného spolku,
Zalesňovacího a okrašlovacího spolku v Brně,
Vídeňského všeobecného spolku opatřovacího,
člen vedení spolku ledního bruslení,
k roku 1899 uveden jako předseda spolku Club der Amateur-Photographen,
člen vedení Mähr. Kunstverein v Brně


poznámky

pohřeb se konal 12. 4. 1915
osoby

Petr Kohout
spoluzakladatel společnosti Erste mährische Fahrradwerke, Suchanek, Kohout et Comp. v Brně


partneři

Hedwige Marie Johanna Suchanek (Schickardt)
sňatek: 2. 2. 1885 v Brně, sv. Petr a Pavel (na dómě)

ulice

Kapuzinerplatz
rodný dům (tehdy Stadt č. 300) a bydliště v době sňatku Wawrastrasse
bydliště a místo úmrtí (dnes Hybešova)


události

12. 6. 1880
Návštěva císaře Františka Josefa I. Moravsko-slezského ústavu pro hluchoněmé
pronesl uvítací řeč


MJ, Menš, Jord


Aktualizováno: 27. 12. 2019