prof. Ing. Armin Delong, DrSc.

* 29.1.1925 Bartovice (Ostrava) – † 5.10.2017 Brno


světově uznávaný fyzik, zakladatel oboru elektronová mikroskopie v Československu, dlouholetý ředitel Ústavu přístrojové techniky ČSAV v Brně, akademik, polistopadový místopředseda ČSAV a místopředseda vlády České a Slovenské federativní republiky pro vědeckotechnický rozvoj


národnost

česká


zajímavé okolnosti

zakladatel oboru elektronická mikroskopie v ČSR


bydliště

Brno, Kalvodova 28


cena města

Brna, za technický pokrok (1999)


vzdělání

reálné gymnázium v Hranicích (1944 maturita),
1945–1950 VUT v Brně (1957 titul CSc., 1969 titul DrSc.)


vyznamenání a pocty

Řád práce (1953) za konstrukci prvního československého elektronového mikroskopu,
Státní cena Klementa Gottwalda (1956) za vědecké a konstrukční práce v oboru elektronové mikroskopie,
Řád Vítězného února (1985) za vynikající zásluhy v oblasti výzkumu, vývoje a užití přístrojové technik),
Národní cena vlády ČR Česká hlava (2005),
Cena Jihomoravského kraje (2014),
Medaile Za zásluhy (2015)


jiné pocty

zlatá medaile na Světové výstavě v Bruselu (1958) za stolní mikroskop,
akademik ČSAV (1981)


zaměstnání

1950–1954 brněnská technika,
1954–1960 Laboratoř elektronové optiky ČSAV,
1960–1990 Ústav přístrojové techniky ČSAV (od roku 1961 ředitel),
1967–1971 externí vedoucí katedry fyziky pevné fáze na PřF MU


pojmenováno

Delong Instruments v Brně


poznámky

Dne 9. 11. 2009 byl v Technickém muzeu v Brně otevřen Kabinet elektronové mikroskopie, následujícího dne, kdy byla přednesena řada přednášek o historii a budoucnosti elektronové mikroskopie, vzpomínal A. Delong na počátky tohoto oboru.
V roce 2010 uvedl tisk, že profesor Delong s kolegy se snaží vyvinout ještě dokonalejší elektronový mikroskop pro biologický výzkum. „Vylepšený mikroskop bude mít větší rozlišení a vědci v něm uvidí i atomy. Dnešní elektronové mikroskopy navíc vzorek tkáně zničí ani ne za vteřinu. Náš nový přístroj bude šetrnější. Alespoň v to doufáme,“ dodává vědec.
Během svého působení na VUT v Brně a MU v Brně vychoval řadu nových spolupracovníků, kteří pokračují v jeho práci.
osoby

Aleš Bláha
profesor Vladimír Drahoš
spolupracovník Jaromír Sirotek
J. Sirotek navrhl ústav pro A. Delonga Ladislav Zobač
spolupracovníkulice

Kalvodova
bydliště


události

19. 1. 2024
Oslavy 125 výročí VUT v Brně
absolvent
28. 1. 2013
Udělení čestného doktorátu Josefu Dadokovi na VUT v Brně
spolužák a spolupracovník Josefa Dadoka
17. 4. 2004
Výstava "Karel Šebela - mechanik, sběratel, hodinář" 1. 1. 1957
Zřízení Ústavu přístrojové techniky ČSAV
dlouholetý ředitel ústavu


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 24. 02. 2022