Encyklopedie dějin města Brna

František Čoupek

  František Čoupek


  • * 19.11.1893 Brno-Bosonohy – † 1972


  • politik; válka a odboj 1914–1919, legionář ruský; válka a odboj 1938–1945, politický vězeň, akce 1. 9. 1939; třetí odboj, politický vězeň


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • bydliště

   Brno, Zeleného 81


  • jiné pocty

   dne 21. 8. 2009 byla na Lidovém domě v Praze odhalena pamětní deska obětem komunismu, na níž je uveden i František Čoupek


  • zaměstnání

   1911–1914 a 1920–1921 elektrotechnik v různých továrnách,
   1914–1920 vojenská služba (1916–1920 v československých legiích),
   1921–1948 zřízenec na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

  • politická orientace

   sociální demokrat

  • odborné a zájmové organizace

   v letech 1945–1948 předseda krajského výkonného výboru Československé sociální demokracie v Brně,
   na jaře roku 1968 se angažoval pro obnovu sociálně demokratické strany


  • poznámky

   Domovská obec: Bosonohy, okr. Brno.
   V rakousko-uherské armádě vojín 14. zem. pěšího pluku. Zajat: 23. 11. 1914, Krakov. Přihlášení do legií: srpen 1916, Demijovka Kyjev. Do čs. legie v Rusku zařazen 13. 9. 1916, štáb 1. divize, vojín. Konec v legiích 29. 5. 1920, poslední útvar: štáb 1. divize, poslední hodnost: šikovatel. Demobilizován.
   V době okupace byl zatčen v akci Albrecht der Erste 1. 9. 1939, vězněn postupně v Brně na Špilberku, poté v KT Dachau a Buchenwald až do konce války.
   Po osvobození se František Čoupek stal důsledným odpůrcem Fierlingerova směru a sloučení sociální demokracie s KSČ, po únorovém převratu 1948 byl zbaven všech funkcí. V roce 1953 byl zatčen a v procesu s brněnskými sociálními demokraty, v dubnu 1955 odsouzen jako hlava protistátní skupiny k 25 letům vězení. Na jaře 1968 se zapojil do úsilí o obnovu Čs. sociální demokracie a byl zvolen do přípravného výboru strany.
   Po srpnové sovětské invazi v roce 1968 odešel do ústraní.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Tváře našich parlamentů 1861-2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích"
   "Detail legionáře"


  • osoby

   František Tymeš
   F. Čoupek byl svědkem druhého sňatku F. Tymeše


  • partneři

   Anna Čoupková (Neuderflová)
   sňatek: 26. 8. 1921 Božena Čoupková (Doležalová)
   sňatek: 16. 7. 1926


  • ulice

   Zeleného
   bydliště


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 08. 05. 2015