Internetová encyklopedie dějin Brna

Velimír Macharáček

  MUDr. Velimír Macharáček


  • * 29.4.1915 Brno-Židenice – † 1.6.2010 Zlín


  • válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního ,odboje; příslušník čs. zahraniční armády a britské armády


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Zlín,
   Brno-Židenice, Vaškova 7 (1948)


  • vzdělání

   Státní čs. gymnázium v Brně (gymnázium na třída Kpt. Jaroše) - 1934 maturita,
   1934–1939 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno,
   1941–1943 Univerzita v Birminghamu,
   Univerzita v Oxfordu (27. 2. 1943 promoce)

  • vyznamenání a pocty

   Čs. vojenská pamětní medaile se štítky F-VB,
   Britská vyznamenání Defence Medal, War Medal, Burma Star a The 1939–1945 Star,
   Zlatá lípa MO ČR (X/2009)

  • jiné pocty

   Cena města Zlína (2002)


  • zaměstnání

   lékař (dermatolog, venerolog)


  • poznámky

   Po maturitě (1934) začal studoval LF MU v Brně, studia však přervalo násilné uzavření českých vysokých škol německými okupanty.
   Počátkem ledna 1940 Velimír Macharáček přešel ilegálně hranice Protektorátu se Slovenskem s cílem dostat se do čs. zahraniční armády ve Francii. Na další cestě však byl v Maďarsku zadržen tamní policií a téměř 3 měsíce vězněn. Po propuštění se dostal přes Jugoslávii, Řecko a Turecko do Bejrútu, odkud odplul lodí do Francie. Zde se 4. 6. 1940 stal v hodnosti vojína příslušníkem roty doprovodných zbraní 3. čs. pěšího pluku.
   Po porážce francouzských armád se spolu s ostatními čs. vojáky přeplavil do Velké Británie, kde byl v Cholmondeley zařazen k 4. rotě 1. pěšího praporu čs. smíšené brigády. V květnu 1941 obdržel studijní dovolenou za účelem dokončení studia lékařství, po promoci nastoupil se svolením čs. úřadů 20. 3. 1943 službu v britském Královském vojenském lékařském sboru (RAMC), konkrétně v XI. výcvikovém středisku v Leedsu. Absolvoval řadu kurzů a školení (např. kurz tropické mediciny v Liverpoolu) a krátce pak sloužil u několika britských útvarů jako plukovní lékař.
   Dne 12. 12. 1943 odplul z Velké Británie do Indie, od poloviny ledna 1944 tam působil u 46. západoafrické všeobecné nemocnice u Dhaky (Bangladéš), od března 1945 u 6. západoafrické polní ambulance u Chittagongu na hranicích s Barmou a v jižní Indii u Madrasu a nakonec od prosince 1945 se dočkal zařazení do funkce plukovního lékaře u 1. praporu gambijského pluku, s nímž 19. 12. 1945 připlul do Gambie (západní Afrika).
   Po demobilizaci vojáků se 10. 2. 1946 vrátil, už v hodnosti kapitána britské armády do Anglie a sloužil do srpna 1946 u přijímacího armádního střediska ve Warwicku. Demobilizoval 22. 8. 1946 a po návratu do ČSR byl v říjnu stejného roku povýšen do čs. hodnosti kapitána zdravotnictva a přeložen do zálohy.
   Poté působil na kožní klinice v Brně (roku 1947 však ještě absolvoval půlroční stáž na kožní klinice v Liverpoolu), v listopadu 1949 přešel do nemocnice ve Zlíně. Zde pracoval až do roku 1983 jako ambulantní lékař a později primář kožního oddělení, zastával též funkci krajského dermatologa a publikoval množství článků v odborných časopisech.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Vaškova
   bydliště doložené v roce 1948


  • autor

   JMik


Aktualizováno: 02. 02. 2020