Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Kursa

  Jaroslav Kursa


  • * 12.10.1875 Blovice u Plzně – † 12.6.1950 Praha


  • dlouholetý archivář Ministerstva vnitra, autor československé státní vlajky


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno:
   - Rooseveltova 7
   - Tyršova 31
   - Srbská 9
   - Tyršova


  • vzdělání

   1886–1891 vyšší gymnázium v Praze,
   české státní vyšší gymnázium v Plzni (16. 6. 1894 maturita),
   1894–1898 Filozofická fakulta české univerzity Karlo-Ferdinandovy - filologie, literatura a lingvistika (ve školním roce 1898/1899 po sedmi semestrech studia zanechal)

  • jiné pocty

   na rodném domku Jaroslava Kursy v Blovicích u Plzně se v říjnu roku 2005 objevila bronzová pamětní deska, která po desetiletích odhaluje jeho tvář


  • zaměstnání

   suplující pomocný učitel na vyšší škole reálné v Českých Budějovicích,
   1902–1904 suplující učitel češtiny, němčiny a francouzštiny na dvoutřídní obchodní škole Nového obchodního grémia v Praze,
   usnesením čs. vlády z července 1923 byl Jaroslav Kursa jmenován s účinností od 30. 6. 1923 státním archivářem VIII. hodnostní třídy (v této funkci dojížděl do Brna, kde skartoval účetní a jiné spisy v místodržitelském archivu, skartoval spisy brněnského policejního ředitelství a uspořádal starší registraturu pro zemskou politickou správu v Brně),
   dne 17. 12. 1929 jmenován ministerským komisařem,
   1. 1. 1931 jmenován vrchním ministerským komisařem,
   od 1. 7. 1931 ze zdravotních důvodů penzionován,
   po roce 1945 knihovník a archivář Ústřední matice školské

  • odborné a zájmové organizace

   ve volném čase se zabýval genealogii a vexilologií


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 10, hrob č. 93–99 (čestný hrob schválen 17. 12. 2008 Radou města Brna)


  • poznámky

   Díky kontaktům s univerzitním profesorem Gustavem Friedrichem, jenž zaslal prezidiu ministerské rady dne 28. 12. 1918 textový návrh československého znaku a přiložil kresbu J. Kursy, byl Jaroslav Kursa jmenován členem znakové ankety (2. 1. 1919). V ní se podílel na stanovování státních symbolů. Překresloval vlastní návrhy i návrhy členů komise na podobu státní vlajky. Pomocí Kursových kreseb členové ankety (ta byla později přejmenována na znakovou komisi) posuzovali, jak vlajka působí. Na poradu znakové komise, která se konala 4. 7. 1919, Jaroslav Kursa přinesl již detailně propracovaný návrh státní vlajky s modrým klínem, který sahal do jedné třetiny vlajky (ten byl, po konzultacích s umělci v lednu 1920, protažen do poloviny délky vlajky). Tuto podobu pak legalizoval zákon z 30. března 1920.

   V letech 1925–1935 Jaroslav Kursa žil v Brně.
   Urnu s popelem Jaroslav Kursy převzala manželka Božena (1882–1964) a brzy se odstěhovala do Brna, kde žila do své smrti a je pochována ve stejném hrobě s manželem na Ústředním hřbitově v Brně.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Tyršova
   v domě č. 31 bydlel od června 1929 do září 1930; v domě č. 8 od března 1932 do července 1933 Srbská
   bydliště od října 1930 do února 1932 Rooseveltova
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 22. 08. 2017