Ignaz Petke

* 1790 – † 26.12.1827 Brno


lékárník v lékárně U zlaté koruny (dítě osobnosti lékárníka Vincence Petkeho)


národnost

německá


zajímavé okolnosti

Protože se Ignác Petke pro nezletilost nemohl ujmout opuštěné lékárny U zlaté koruny lékárny hned po smrti svého otce Vincenze Petkeho, vedl ji zpočátku od 6. 8. 1805 prozatímní provisor Anton Lantner, ale už 25. 9. 1805 byl nahrazen dalším provisorem Johannem Lichtblauem, který lékárnu vedl až do 2. 8. 1819. Teprve potom ji převzal a vedl - za pomoci provisora Franze Obersta - Ignaz Petke až do své smrti v roce 1827.


bydliště

Brno, Radnická 3


vzdělání

absolvoval studia ve Vídni v roce 1813


zaměstnání

lékárník v lékárně U zlaté koruny


poznámky

Po svém otci Vincenzi Petkeovi převzal i jeho předsednické křeslo Moravského zemského grémia lékárníků, ale pro řadu svých jiných zájmů úřad vykonával spíše formálně. Věhlasu otcova nikdy nedosáhl, ani lékárně se příliš nevěnoval. V lékárně U zlaté koruny proto pracoval i provisor Franz Oberst, který lékárnu vedl i po smrti Ignáce Petkeho, a to až do roku 1829, kdy byla lékárna vydražena a přiřknuta Johannu Schenkovi.
Ignaz Petke nebyl nikdy ženat a zemřel tudíž bez potomků a následníků, takže se jeho dědici staly rodiny jeho sourozenců, z nichž však nikdo se lékárnictví nevěnoval. Lékárna byla tak 29. 3. 1829 vydražena za 34.820 zlatých a za tuto sumu ji získal lékárník Johann Schenk z Bruntálu.


prameny, literatura

osoby

Johann Schenk
po smrti I. Petkeho jeho lékárna byla vydražena 29. 3. 1829 za 34.820 zlatých a za tuto sumu ji získal lékárník Johan Schenk z Bruntáluulice

Radnická
bydliště i sídlo lékárny


Fl


Aktualizováno: 27. 08. 2019