JUDr. Otakar Pražák

* 21.11.1858 Brno – † 18.10.1915 Brno


zemský advokát, politik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uherskočestný občan

Podivín (30. 11. 1903), Bučovice (1896)


vzdělání

české gymnázium v Brně,
práva na vídeňské univerzitě,
roku 1883 mu byl udělen na české univerzitě v Praze titul doktora veškerých práv


zaměstnání

v roce 1887 si otevřel advokátní kancelář v Brně,
od roku 1890 moravský zemský poslanec a od roku 1897 říšský poslanec,
1908–1909 člen moravského zemského výboru


politická orientace

moravská strana národní a mladočeská


odborné a zájmové organizace

Družstvo českého Národního divadla v Brně,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
místopředseda rakouského abstinentního svazu (doloženo v roce 1914)


hrob

poznámky

Od roku 1896 byl čestným občanem Bučovic (o jeho jmenování bylo rozhodnuto obecním výborem na schůzi 22. října 1896 s tím, že bylo motivováno Pražákovou prací pro město a v rámci českého národního hnutí).
Čestným občanem Podivína byl jmenován 30. 11. 1903 za zásluhy, které si povolením ku zřízení měšťanských škol v Podivíně získal.
Pohřeb se konal 21. 10. 1915, pohřbíval Dr. Josef Pospíšil, prelát, arcijáhen královské kapituly v Brně.
osoby

Josef Pospíšil
Josef Pospíšil pohřbíval Otakara Pražáka


partneři

Františka Pražáková (Maly von Vevanovic)
sňatek: 29. 9. 1890, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)

ulice

Elisabethstrasse + Calvariengasse + Felsgasse
bydliště a místo úmrtí (dnes Husova)


osoba na objektech

České divadlo
pamětní deska: Veveří 1/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 5. 1914
IV. rakouský protialkoholní sjezd v Brně
pronesl zahajovací proslov
20. 6. 1911
Druhé kolo voleb do poslanecké sněmovny
neúspěšný kandidát v 1. kole voleb
15. 5. 1910
Oslavy jubilea Filharmonického spolku Beseda Brněnská a Pavla Křížkovského
hlavní řečník na slavnosti
26. 10. 1902
První sjezd kovářských mistrů z Moravy
účastník sjezdu
12. 12. 1901
Oslavy ke 40letému trvání Českého čtenářského spolku
první náměstek starosty města Brna

další události (1)...


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 16945, Matrika narozených Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě) 1840–1859, s. 425.


Fl, Jord, Menš


Aktualizováno: 30. 11. 2020