JUDr. Otakar Pražák

* 21.11.1858 Brno – † 18.10.1915 Brno


zemský advokát, politik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uherskočestný občan

Podivín (30. 11. 1903), Bučovice (1896)


vzdělání

české gymnázium v Brně,
práva na vídeňské univerzitě,
roku 1883 mu byl udělen na české univerzitě v Praze titul doktora veškerých práv


zaměstnání

v roce 1887 si otevřel advokátní kancelář v Brně,
od roku 1890 moravský zemský poslanec a od roku 1897 říšský poslanec,
1908–1909 člen moravského zemského výboru


politická orientace

moravská strana národní a mladočeská


odborné a zájmové organizace

Družstvo českého Národního divadla v Brně,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
místopředseda rakouského abstinentního svazu (doloženo v roce 1914)


hrob

poznámky

Od roku 1896 byl čestným občanem Bučovic (o jeho jmenování bylo rozhodnuto obecním výborem na schůzi 22. října 1896 s tím, že bylo motivováno Pražákovou prací pro město a v rámci českého národního hnutí).
Čestným občanem Podivína byl jmenován 30. 11. 1903 za zásluhy, které si povolením ku zřízení měšťanských škol v Podivíně získal.
Pohřeb se konal 21. 10. 1915, pohřbíval Dr. Josef Pospíšil, prelát, arcijáhen královské kapituly v Brně.
osoby

Josef Pospíšil
Josef Pospíšil pohřbíval Otakara Pražáka


partneři

Františka Pražáková (Maly von Vevanovic)
sňatek: 29. 9. 1890, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)

ulice

Elisabethstrasse + Calvariengasse + Felsgasse
bydliště a místo úmrtí (dnes Husova)


osoba na objektech

České divadlo
pamětní deska: Veveří 1/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 5. 1914
IV. rakouský protialkoholní sjezd v Brně
pronesl zahajovací proslov
20. 6. 1911
Druhé kolo voleb do poslanecké sněmovny
neúspěšný kandidát v 1. kole voleb
15. 5. 1910
Oslavy jubilea Filharmonického spolku Beseda Brněnská a Pavla Křížkovského
hlavní řečník na slavnosti
12. 12. 1901
Oslavy ke 40letému trvání Českého čtenářského spolku
první náměstek starosty města Brna
16. 1. 1892
Pohřeb generála Františka Alexandra Zacha
účastník pohřbu


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 16945, Matrika narozených Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě) 1840–1859, s. 425.


Fl, Jord, Menš


Aktualizováno: 30. 11. 2020