PhDr. Alena Schauerová

* 29.5.1936 Brno


pedagožka, tanečnice, autorka pořadů, choreografka, poradkyně národopisných souborů


rodné jméno

Ryšánková, provdaná Vačkářová


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v roce 1990 byla náměstkyní primátora města Brna


vzdělání

1962–1967 Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně - čeština, pedagogika, psychologie (1971 titul PhDr.)


jiné pocty

hlavní cena MFF Strážnice za pořad My jsme malí koledníci (1987),
hlavní cena 59. MFF Strážnice za pořad Na pastvisku (2004)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1955–1969 učitelka na brněnských základních školách,
1969–1973 katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
1973–1989 učňovské školy,
1991–1998 odborná asistentka Ústavu pedagogických věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity,
od roku 1998 vyučuje externě na FF a FSS Masarykovy univerzity kulturní antropologii a gender studia


odborné a zájmové organizace

Valašský krúžek (1954–1962 choreografka),
dětský folklorní soubor Javorníček,
Škola folklorních tradic (vedoucí)prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"K životnímu jubileu Aleny Schauerové"sourozenci

Dušan Ryšánek
jedno z dvojčat Milan Ryšánek
nevlastní bratr Gabriela Haisová (Ryšánková)
nevlastní sestra


Menš, Kal, LucKub


Aktualizováno: 17. 01. 2023