Ivan Veselý

* 25.8.1938 Praha


dítě osobnosti: Ivan Veselý


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


bydliště

Praha,
Zlín: třída Tomáše Bati 5329 (v roce popravy otce), Stalinova 5329 (v roce 1945),
Brno-Černovice, Spáčilova 27,
Brno: Marešova 14, Koliště 11,
Turnov


vzdělání

obecná škola ve Zlíně (1. a 2. třída; dokončení studia na čtyřleté střední škole Brno-Staré Černovice, Charbulova ulice),
gymnázium Antonínská,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (chemie-fyzika, se specializací analytická chemie),
postgraduální kurz v oboru analytické chemie při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze


zaměstnání

Ústav pro výzkum, výrobu a využití monokrystalů v Turnově (chemická analytická laboratoř)sourozenci

Vladimír Blahovec
nevlastní bratr, syn matky z prvního manželství


Menš


Aktualizováno: 12. 01. 2019