Zuzana Nováková

* 22.2.1943 Praha


básnířka, spisovatelka, autorka knih pro děti
dítě osobnosti: Václav Renč


pseudonym

J.Z. Svoboda, Ludmila Poláková, Maria Narratová


rodné jméno

Renčová


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

jako dcera básníka, překladatele a dramatika Václava Renče byla od roku 1970 nucena publikovat pod občanským jménem Nováková


cena města

Brna, za literární činnost (2008)


vzdělání

střední škola pro pracující v Praze (1962 maturita)


vyznamenání a pocty

Řád svatého Cyrila a Metoděje (2006)


dílo

Publikovala zejména v novinách a časopisech: Mateřídouška (zde v roce 1964 debutovala), Červený květ, Host do domu, Dokořán, Tvář, Sluníčko, Lidová demokracie, Rovnost, List pro literaturu, Zvonky, Literární noviny.
Od druhé poloviny 60. let spolupracovala s Československým rozhlasem, pro který psala zejména pohádky z rozhlasových cyklů Zlatohlásek a Pohádky na dobrou noc, v 70. a 80. letech s Jaroslavem Novákem i několik pohádek rozsáhlejších (např. O dívce s tisícem copánků, O krásné Güldžamal, Panna z vosku).
Československá televize přebírala od 70. let muzikál a hudební pohádky vzniklé na její libreta a uváděné různými dětskými soubory, po roce 1989 koncertní oratoria složená na její verše. Pro Slovenskou televizi psala Nováková pohádky pro cyklus Večerníčky.
Na motivy knížky Děvče s copánky vznikla divadelní hra Střepinky (1979), pražská Viola uvedla pod názvem Mušle zázraků dramatizaci pohádek Z. Novákové (1983).


prameny, literatura

Www stránky

"Jarmila Urbánková"


partneři


rodiče

sourozenci

události

27. 1. 2009
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2008
jedna z oceněných


Do, hub


Aktualizováno: 22. 02. 2022