Internetová encyklopedie dějin města Brna

Karel Elgart-Sokol

  Karel Elgart-Sokol


  • * 18.1.1874 Ivančice (okres Brno-venkov) – † 21.7.1929 Potštejn nad Orlicí


  • spisovatel, divadelní kritik, organizátor českého kulturního života v Brně


  • pseudonym

   Sokol

  • národnost

   česká


  • příčina úmrtí

   utonutí


  • bydliště

   Ivančice čp. 150/2 (rodný dům),
   Brno, Veveří 41


  • vzdělání

   gymnázium,
   C.k. Německý učitelský ústav v Brně (1892 maturita)


  • dílo

   zobrazit povídky:
   - Děti (1904)
   - Kresby (1906)
   - Májové bouře (1911)
   - Drobečci a drobečky (1919)
   - Tulákovy lásky (1919)
   - Milostné povídky (1923)
   - Akord života (1923)
   - Zázrak lásky (1924)
   - Veselý silák (1925)

   romány:
   - Příval (1917 - nejprve v Květech, v roce 1909 pod názvem Rybník)
   - Zlaté rouno (1921)
   - Černý a bílý (1925)
   - Sahara (1929)
   - soubor studií Proti proudu (1907)

   dramatická tvorba:
   - Námluvy (premiéra 1918)
   - Moloch (premiéra 1920)
   - Slunovrat (premiéra 1928)


  • zaměstnání

   1892–1897 učitel v Jaroměřicích,
   od roku 1897 v Brně - odborný učitel na vyšší dívčí škole spolku Vesna,
   od roku 1919 ředitel učitelských ústavů pro průmyslové a hospodyňské školy v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   v letech 1925–1929 předseda Moravského kola spisovatelů,
   v letech 1908–1910 redigoval s Vilémem Mrštíkem Moravskoslezskou revue


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestný kruh, skup. 25e, hrob č. 63, hrob v roce 1979 vyřazen ze seznamu ČH; po roce 1991 vrácen mezi čestné hroby města Brna


  • poznámky

   "Panu řediteli Elgartu Sokolovi, spisovateli, na památku a jako nepatrný důkaz velké vděčnosti za vše, co vykonal v těžkých dobách pro brněnské Národní divadlo. Nikdy Vás nezapomene pln úcty oddaný Václav Štech, 22. 1. 1925".
   (Věnování V. Štecha v knize Divadelní mžitky.)


  • obrazy

   img0027.jpg img0028.jpg img12528.jpg img12529.jpg


  • pojmenované ulice

   Elgartova (Husovice)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Památník Vesny 1886–1936"
   "Brněnské hřbitovy. Průvodce po jejich historii, čestných hrobech města Brna, památkově chráněných náhrobcích a vojenských pohřebištích"
   "Ivančice. Dějiny města"


  • osoby

   Josef Němec
   spolupráce


  • partneři

   Julie Elgartová


  • děti

   Věra Jílková (Elgartová)


  • rodiče

   Josef Elgart
   Marie Elgartová (Sokolová)


  • ulice

   Veveří
   bydliště (dnes dům č. 39)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   17. 6. 1929
   Předání pomníku věnovaného Josefu Merhautovi
   předseda Moravského kola spisovatelů


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 1225, Matrika narozených Ivančice 1873–1887, s. 28.


  • autor

   Do


Aktualizováno: 30. 04. 2018

Karel Elgart - Sokol. AMB foto, XVIIIa, inv. č. 400.