Prof. PhDr. Antonín Beer

* 8.5.1881 Třeboň (okres Jindřichův Hradec) – † 9.3.1950 Brno


profesor germánské jazykovědy na FF MU v Brně, zakladatel a dlouholetý redaktor časopisu Naše věda


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Otevřená 8


vzdělání

gymnázium v Třeboni a v Praze v Křemencově ulici (1899 maturita),
slovanská a germánská filologie na univerzitách ve Vídni, Berlíně, Freiburgu a v Praze (1904 titul PhDr., 1916 habilitace, 1920 profesor)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1904–1920 vyučoval na středních školách (na Královských Vinohradech, v Českých Budějovicích, v Ječné ulici v Praze),
1916–1920 vyučoval jako soukromý docent na pražské filozofické fakultě,
1920–1950 FF MU: ředitel semináře pro germánskou filologii, 1928–1929 děkan


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Česká akademie věd a umění,
Národní rada badatelská,
Zemský pomocný spolek Červeného kříže,
Zlatý kříž pro zemi moravskoslezskou


poznámky

V letech 1939 a 1945 vážně uvažoval o návratu na Univerzitu Karlovu; i když se přestup neuskutečnil, po roce 1945 do Prahy zajížděl k přednáškám a seminářům.
Rozloučení se konalo v kostele na Starém Brně 14. 3. 1950, odtud převezen do Třeboně a tam 15. 3. 1950 uložen v rodinné hrobce.
osoby

Eugen Dostál
A. Beer byl jedním ze svědků sňatku E. Dostála Jiří Krystýnek
student na FF MU Mihajlo Rostohar
Antonín Beer byl svědkem sňatku Mihajlo Rostohara s Amalií Andlovicovou


partneři

Milena Beerová (Braunerová)
sňatek: 20. 4. 1912


ulice

Otevřená
bydliště od roku 1922 (dnes Burešova)


události

20. 1. 1948
Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka
vysokoškolský profesor
11. 11. 1928
Odhalení náhrobního pomníku historika Ladislava Hofmana na ÚH v Brně
řečník na slavnosti
28. 1. 1925
Leoš Janáček jmenován prvním čestným doktorem Masarykovy university
promotor
22. 6. 1924
První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě
člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
11/1921
Zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 28. 02. 2021