Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Beer

  Prof. PhDr. Antonín Beer


  • * 8.5.1881 Třeboň – † 9.3.1950 Brno


  • profesor germánské jazykovědy na FF MU v Brně, zakladatel a dlouholetý redaktor časopisu Naše věda


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno (od roku 1922) - Otevřená 8


  • vzdělání

   gymnázium v Třeboni a v Praze v Křemencově ulici (1899 maturita),
   slovanská a germánská filologie na univerzitách ve Vídni, Berlíně, Freiburgu a v Praze (1904 titul PhDr., 1916 habilitace, 1920 profesor)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1904–1920 vyučoval na středních školách (na Královských Vinohradech, v Českých Budějovicích, v Ječné ulici v Praze),
   1916–1920 vyučoval jako soukromý docent na pražské filozofické fakultě,
   1920–1950 FF MU: ředitel semináře pro germánskou filologii, 1928–1929 děkan

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk,
   Česká akademie věd a umění,
   Národní rada badatelská,
   Zemský pomocný spolek Červeného kříže,
   Zlatý kříž pro zemi moravskoslezskou


  • poznámky

   V letech 1939 a 1945 vážně uvažoval o návratu na Univerzitu Karlovu; i když se přestup neuskutečnil, po roce 1945 do Prahy zajížděl k přednáškám a seminářům.
   Rozloučení se konalo v kostele na Starém Brně 14. 3. 1950, odtud převezen do Třeboně a tam 15. 3. 1950 uložen v rodinné hrobce.


  • obrazy

   img9885.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jiří Krystýnek
   student na FF MU Mihajlo Rostohar
   Antonín Beer byl svědkem sňatku Mihajlo Rostohara s Amalií Andlovicovou


  • partneři

   Milena Beerová (Braunerová)
   sňatek: 20. 4. 1912


  • ulice

   Otevřená
   bydliště (dnes Burešova)


  • události

   20. 1. 1948
   Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka
   vysokoškolský profesor
   11. 11. 1928
   Odhalení náhrobního pomníku historika Ladislava Hofmana na ÚH v Brně
   řečník na slavnosti
   28. 1. 1925
   Leoš Janáček jmenován prvním čestným doktorem Masarykovy university
   promotor
   22. 6. 1924
   První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě
   člen Akademického senátu Masarykovy univerzity


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 16. 01. 2020

Promotor prof. dr. Antonín Beer (2. zprava) s ostatními akademickými hodnostáři při promoci Jana Masaryka 20. 1. 1948. Zdroj: AMB, fond U5 - sbírka fotografií, album XXV50, s. 14.