Vlastimila Burianová

* 5.5.1902 Brno


dítě osobností: August a Františka Skaunicovi
partner osobnosti: Vladislav Burian


rodné jméno

Skaunicová


bydliště

Brno-Židenice, Sušilova 15 (v době sňatku)


zaměstnání

v domácnosti


prameny, literatura

partneři

Vladislav Burian
sňatek: 23. 12. 1921, Městská rada v Brně [Zemská správa politická v Brně udělila snoubencům prominutí vyhlášek, ženichovi pak prominula povinnost šestitýdenního pobytu; u bydliště ženicha poznamenáno: „tč. Plzeň (trestnice)“]


děti

Vlado Burian
Jan Burian
Fl, Menš


Aktualizováno: 02. 07. 2017