prof. MUDr. Bohuslav Bouček

* 2.4.1886 Poděbrady – † 22.11.1953 Praha


vysokoškolský pedagog, farmakolog; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; akce 1. 9. 1939


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Zabýval se také otázkami lékařské etiky a dějinami lékařství. Z jeho podnětu si Lékařská fakulta MU vybrala v roce 1935 pro medaili děkanského řetězu portrét J. E. Purkyně a citát z jeho díla.


bydliště

Brno, Lenauova 2,
Praha, Mikovcova 5


vzdělání

gymnázium v Rychnově nad Kněžnou,
Lékařská fakulta v Praze (1911 titul MUDr., 1922 habilitace z farmakologie, 1923 mimořádný a 1928 řádný profesor farmakologie)


vyznamenání a pocty

Řád svatého Sávy (1914),
Královský srbský Kříž Milosrdí,
Řád srbského Červeného kříže (1913),
Revoluční medaile (1920),
Řád Sokola s hvězdou (1923),
bulharský Řád za zásluhy (1936)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1923–1945 LF MU v Brně - přednosta farmakologického ústavu (1933/1934 a 1934/1935 děkan v akademických letech; správce radiologické stanice, zřízené v roce 1929 při farmakologickém ústavu),
1945–1952 Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav dějin lékařství


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
Biologická společnost (1937 předseda),
Československá kardiologická společnost,
Československá společnost pro rentgenologii a radiologii,
Experta,
Komise pro studium života a díla J. E. Purkyně (zakladatel a předseda),
Německá farmakologická společnost,
Société de Chimie Biologique,
Sokol Brno I,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


poznámky

V rakousko-uherské armádě lékař 36. pěšího pluku. Zajat: 26. 11. 1916, Nova Bezeska v Haliči. Odtud byl na vlastní žádost odeslán do Srbska; po evakuaci Srbska byl jako dobrovolný lékař přidělen do jihoslovanského armádního sboru v Oděse. Přihlášení do legií: Petropavlovsk. Do čs. legie v Rusku zařazen 29. 8. 1917, 4. nemocnice, starší lékař. Konec v legiích 11. 1. 1920, poslední útvar: 5. nemocnice, poslední hodnost: podplukovník.
Po návratu do vlasti působil kratší dobu v čs. armádě, poté se již věnoval medicíně.
Za nacistické okupace zatčen v akci Albrecht der Erste 1. září 1939, vězněn v Brně na Špilberku, poté v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald do roku 1940, v roce 1941 znovu zatčen a vězněn v Kounicových kolejích.
partneři

Ludmila Boučková (Schnirchová)
sňatek: 22. 6. 1912ulice

Lenaugasse - Lenauova
bydliště (dnes Všetičkova)


události

1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v Brně


Menš, Kal


Aktualizováno: 21. 08. 2019