PhDr. Ing. Innocenc Ladislav Červinka

* 1.2.1869 Břest (okres Kroměříž) – † 3.10.1952 Brno


civilní geometr, archeolog, numismatik, muzejník a vlastivědný pracovník


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

jeden ze zakladatelů Moravského archeologického klubu v roce 1906 (byl zvolen jeho předsedou)


bydliště

Břest čp. 108 (rodný dům),
Uherské Hradiště čp. 34 (1897–1905),
Kojetín (1905–1933),
Brno, Lerchova 55 (1934–1952)


vzdělání

střední škola v Přerově,
Vysoká škola zemědělská ve Vídni,
FF MU v Brně (1927 titul PhDr. - disertační práce na téma O umění paleolithickém v Čechách a Keltové v Čechách)


dílo

zobrazit


zaměstnání

lesní příručí (adjunkt),
civilní geometr u firmy Dominik Fey a Ing. František Beneš v Uherském Hradišti,
Státní archeologický ústav (od roku 1919),
konzervátor Moravského muzea v Brně (externě v letech 1924–1933),
vrchní komisař správní osvětové služby (1927)


odborné a zájmové organizace

člen Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci (od roku 1888),
zakladatel Musejního archeologického klubu,
vydavatel časopisu Pravěk


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 9, hrob č. 6 (urna později uložena v MZM v Brně)


čestný hrob

Břest, odhalení 31. 10. 2002


poznámky

Archeologické výzkumy:
- popelnicové pole v Horce nad Moravou (1904), v Podolí (1907), Staré zámky u Líšně
- výkopy na Děvíně (1913)
- únětická pohřebiště v Kyjovicích (1923), Němčicích na Hané (1921–1924)
- kostrové pohřebiště z doby stěhování národů v Novém Šaldorfu u Znojma (1923–1924)
- velmožský hrob z doby bronzové ve Velaticích (1924)
- 2 velmožské hrobky horákovské kultury v Holáskách u Brna (1925)
- Brno-Židenice, Holásky - "Na Vysoudilce", Lipov, Nová Dědina "Na Kostelisku", Ratiškovice, Šelešovice (20. léta 20. století).

Vlastnil jednu z největších archeologických sbírek (na 4000 artefaktů) ve své době, kterou odkoupilo Moravské zemské muzeum v roce 1904.
(Informace o rodině pro naši encyklopedii upřesnil dne 28. 2. 2013 pan Petr Meduna, děkujeme.)
osoby

František Kameníček
přítel Alois Procházka
spolupracovník a spoluzakladatel Moravského archeologického klubu Josef Stávek
přítel Ignát (Ignác) Wurm
přítel


partneři

Anna Červinková (Sojáková)
sňatek: 27. 4. 1897, Uherské Hradiště
(první manželka)
Olga Červinková (Vrtělová)
sňatek: 24. 10. 1905, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)
(druhá manželka)
Růžena Červinková (Jančíková)
sňatek: 4. 6. 1911, Kojetín
(třetí manželka)


děti

Ladislav Červinka
z prvního manželství Marie Červinková
z prvního manželství Vladimír Červinka
z prvního manželství Jarmila Červinková
z prvního manželství Drahomíra Červinková
z druhého manželství
další děti (2)...
ulice

Lerchova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
civilní geometr, archeolog, numismatik, muzejník a vlastivědný pracovník; původní místo odpočinku


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 7436, Matrika narozených Břest 1842–1878, s. 133. moravská archeologie


archeologické lokality

kopec Hradisko
místní název: Hradisko
znalec zdejší lokalityMenš, MŠ, Čoup


Aktualizováno: 08. 03. 2020