Pavel Dědeček

* 27.12.1885 Praha-Smíchov – † 23.11.1954 Praha


pedagog, dirigent; autor scénických hudebních děl


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


vzdělání

studium houslí na konzervatoři v Praze u F. Lachnera (1900–1905) a soukromé hodiny u Š. Suchého,
studium skladby v Paříži u V. d´Indyho (1920–1924)


dílo

Základy dirigování. Část 1, Technika. Praha 1942.


zaměstnání

pedagog na Janáčkově varhanické škole v Brně (1908–1912),
koncertní mistr a kapelník Národního divadla,
violista Národního divadla v Praze (během 1. světové války),
profesor Státní konzervatoře v Praze,
sbormistr v Brně a v Bratislavě,
šéf opery plzeňského divadla


odborné a zájmové organizace

hra na housle u J. Buška,
vokalista v chrámu sv. Víta pod vedením J. Foerstra,
řízení Pěveckého sboru pražských učitelek (1925–1928)


poznámky

za dlouhé éry působení jako pedagog vychoval řadu významných dirigentů, dodnes považován za nejúspěšnějšího učitele dirigování v historii oboru


prameny, literatura

osoby

Rudolf Pavlata
spolupráce Robert Šálek
student


Menš, MŠ


Aktualizováno: 22. 11. 2015