Dr. Ing. Václav Felix

* 13.5.1901 Praha – † 5.9.1962 Brno


chemik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno-Husovice, Kohoutova 128


vzdělání

vysokoškolské


dílo

- Chemická technologie textilní. Kniha 6, Barvení vlny a směsového materiálu. Praha 1952–1959.
- Chemické rozbory neželezných kovů a slitin. Praha 1952.
- Chemicko-technologické textilní rozbory. 2 svazky. Praha 1951.
- Základy chemické technologie textilního průmyslu.
- Zušlechťování textilií pro 3. ročník středních průmyslových škol textilních. Praha 1963.


zaměstnání

chemický pracovník, profesor textilní průmyslové školy


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Kdy zemřeli ...?"


ulice

Kohoutova
bydliště


Menš


Aktualizováno: 19. 01. 2020