Doc. RNDr. Božena Folkmanová

* 28.1.1903 Praha – † 27.9.1960 Praha


zooložka, parazitoložka


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


vzdělání

reálné gymnázium Praha, Slezská ulice (1922 maturita),
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (1927 titul RNDr., 1955 docentka všeobecné zoologie)


dílo

- Parasitologie pro biology
- Základy obecné zoologie


zaměstnání

1930–1939 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,
1939–1945 mj. dívčí gymnázium v Plzni, v Praze,
1945–1960 zoologický ústav PřF MU v Brně


odborné a zájmové organizace

Přírodovědecký klub v BrněMenš


Aktualizováno: 18. 06. 2014