Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Zemek

  Jan Zemek


  • * 3.5.1915 Vlčnov (okres Hodonín) – † 6.7.1994 Brno


  • válka a odboj 1938–1945; příslušník čs. zahraniční armády ve Francii a Velké Británii; člen paraskupiny SILVER B


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno, Dřevařská 23

  • čestný občan

   čestný občan obce Vlčnov (1992)


  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939,
   Československá vojenská medaile Za chrabrost před nepřítelem,
   Československá vojenská medaile Za zásluhy I. stupně,
   Československá vojenská pamětní medaile se štítkem F-VB


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, kolumbárium, schrána(?)


  • poznámky

   Po přestěhování rodiny z Vlčnova do Brna pracoval Jan Zemek jako praktikant u zasilatelské firmy Gärstmann a Lindner. Základní prezenční službu vykonal u pěšího pluku 15 v Opavě. Rozhodl se zůstat v čs. armádě jako délesloužící poddůstojník, až do okupace v březnu 1939 působil jako velitel čety u pěšího pluku 10 v Brně.
   Po zřízení protektorátu se přihlásil do vládního vojska a sloužil v Rychnově pod Kněžnou u 11. praporu. V prosinci 1939 odešel ilegálně za hranice k čs. zahraniční armádě ve Francii, kde byl prezentován u 2. roty 2. praporu pěšího pluku 2 jako telefonista-spojař.
   Po porážce Francie nestihl lodní transporty čs. vojáků do Velké Británie a musel odjet do Afriky - nejdříve do alžírského Oranu, v srpnu 1940 do marocké Casablanky. Jeho další pouť vedla na ostrov Martinique v Antilách a ostrov Dominica, který už byl v rukou britské správy. Odtud se začátkem března 1941 konečně dostal do Anglie, kde se připojil k čs. jednotce. V hodnosti rotného sloužil u 2. pěšího praporu. Prodělal speciální výcvik a parakurz, po němž byl zařazen spolu s četařem Vladimírem Škachou do paraskupiny SILVER B, která byla vysazena v noci z 28. na 29. 12. 1941 v katastru obce Kasaličky u Přelouče. Operace skončila naprostým neúspěchem. Záchytné adresy zklamaly, takže nakonec našli oba parašutisté úkryt u Zemkových příbuzných v Brně. Pro nedostatek vybavení nemohli rozvinout žádnou činnost, nefungovala ani jejich vysílačka. Na různých místech v brněnských částech Řečkovice a Židenice přežívali až do prosince 1944, kdy byl prozrazen úkryt V. Škachy, který pak byl 3. 1. 1945 dopaden gestapem v Ostravě.
   Jan Zemek zatčení unikl a začátkem roku 1945 se dostal do buchlovských lesů, kde se přidal k partyzánům a v jejich řadách se dožil osvobození. Po válce se rozhodl zůstat v čsl. armádě, ale v roce 1950 byl zatčen a komunistickou justicí odsouzen ke 2 rokům vězení na Mírově. Po propuštění pracoval jako dělník v I. Brněnské strojírně. V roce 1990 byl plně rehabilitován a povýšen do hodnosti podplukovníka v záloze.
   Do čs. zahraničního vojska odveden 13. 5. 1940 v Marseille ve Francii. Osobní číslo: Z; F-3501.


  • obrazy

   img8551.jpg img8552.jpg img8553.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Antonie Bohatcová
   spolupráce v době okupace Antonín Bohatec
   spolupráce v době okupace Václav Kozák
   švagři, spolupráce v odboji František Sova
   spolupráce v odboji Vladimír Škacha
   společně absolvovali speciální výcvik a parakurz


  • sourozenci

   Jaroslav Zemek


  • ulice

   Dřevařská
   bydliště


  • osoba na objektech

   pamětní deska Antonína Cupáka a Karla Gromeše
   pamětní deska: Cupákova 6/02
   člen výsadku Silver B


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku (kolumbárium)


  • události

   28. 2. 2020
   Odhalení pamětní desky účastníkům domácího odboje
   člen výsadku Silver B


  • autor

   Jbre, Menš


Aktualizováno: 23. 02. 2020

Jan Zemek na poválečném snímku z r. 1945. Foto archiv historického oddělení MZM.