prof. PhDr. Antonín Grund

* 3.4.1904 Praha – † 14.11.1952 Praha


vysokoškolský pedagog; literární historik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

byl zetěm JUDr. Přemysla Šámala (1867–1941), kancléře prezidenta republiky, žalářovaného a umučeného nacisty v berlínském vězení


vzdělání

české státní reálné gymnázium na Smíchově (1923 maturita),
čeština a němčina na Filozofické fakultě v Praze (1928 titul PhDr., 1936 habilitace na UK, 1945 jmenován profesorem na MU)


dílo

- Karel Jaromír Erben. Praha 1935.
- Kratochvílné rozprávky renesanční. Praha 1952.
- Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmannovi. Brno 1948 (spolu s Josefem Kurzem a Adolfem Kellnerem).
- Renesanční tance smrti. Praha 1948.
- Sto let Matice České 1831–1931. Praha 1931.


zaměstnání

středoškolský profesor na dívčím reálném gymnáziu v Praze na Smíchově,
1929–1945 knihovník v Knihovně Národního muzea v Praze,
1945–1952 profesor dějin české literatury na Filozofické fakultě MU


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Česká akademie věd a umění


hrob

Praha, Vyšehradský hřbitov, oddělení 10, hrob č. 2
partneři

Jarmila Grundová (Šámalová)
sňatek: 22. 6. 1936


Menš, Kal


Aktualizováno: 25. 09. 2023