prof. PhDr. Rudolf Holinka

* 17.1.1899 Trhové Sviny – † 4.12.1953 Praha


historik-medievista, editor, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Titova 14


vzdělání

gymnázium v Českých Budějovicích,
historie na filozofické fakultě v Praze (J. Pekař) a v Bratislavě (V. Chaloupecký) - 1926 titul PhDr., 1934 habilitace pro obor všeobecných dějin středověku, 1947 řádný profesor všeobecných dějin středověkých


dílo

zobrazit


zaměstnání

historický seminář na filozofické fakultě v Bratislavě (1925–1938) a v Praze (1939 a 1945–1947),
rukopisné oddělení Univerzitní knihovny v Praze (1939–1947),
1947–1953 profesor obecných dějin na FF MU v Brně (ředitel historického semináře)


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost naukpartneři

Marie Holinková
sňatek: 9. 8. 1930


ulice

Titova
bydliště (dnes Gorkého)


události

20. 1. 1948
Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka
historik


Menš, Kal


Aktualizováno: 12. 01. 2020