Internetová encyklopedie dějin Brna

Rudolf Holinka

  prof. PhDr. Rudolf Holinka


  • * 17.1.1899 Trhové Sviny – † 4.12.1953 Praha


  • historik-medievista, editor, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno, Titova 14


  • vzdělání

   gymnázium v Českých Budějovicích,
   historie na filozofické fakultě v Praze (J. Pekař) a v Bratislavě (V. Chaloupecký) - 1926 titul PhDr., 1934 habilitace pro obor všeobecných dějin středověku, 1947 řádný profesor všeobecných dějin středověkých


  • dílo

   Zabýval se především zdroji české reformace a počátky českého křesťanství.

   - Církevní politika arcibiskupa Jana z Jenštejna za pontifikátu Urbana VI. Bratislava 1933.

   - Sektářství v Čechách před revolucí husitskou. Bratislava 1929.

   - Svatý Vojtěch. Brno 1947.

   - Traktáty Petra Chelčického o trojím lidu: o církvi svaté. Praha 1940.

   - Hrdinové a věštci českého národa.


  • zaměstnání

   historický seminář na filozofické fakultě v Bratislavě (1925–1938) a v Praze (1939 a 1945–1947),
   rukopisné oddělení Univerzitní knihovny v Praze (1939–1947),
   1947–1953 profesor obecných dějin na FF MU v Brně (ředitel historického semináře)

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Holinková
   sňatek: 9. 8. 1930


  • ulice

   Titova
   bydliště (dnes Gorkého)


  • události

   20. 1. 1948
   Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka
   historik


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 29. 11. 2018