Prof. PhDr. Bohuslav Horák, DrSc.

* 3.3.1881 Cheb – † 26.12.1960 Praha


historický geograf, pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Praha, Žitná 2


vzdělání

německé gymnázium v Českých Budějovicích a v Plzni,
1889–1903 zeměpis a dějepis na pražské filozofické fakultě a etnologii na německé univerzitě v Praze (1905 titul PhDr.; 1921 habilitace pro obory historická a politická geografie; 1927 a 1934 profesor, 1956 DrSc.)


vyznamenání a pocty

Řád práce,
Řád sv. Sávy III. třídy


jiné pocty

v roce 1975 mu byla v rodném Chebu odhalena pamětní deska


dílo

zobrazit


zaměstnání

1904–1921 středoškolský profesor v Plzni a v Praze,
1921–1952 FF MU - ředitel semináře historické geografie, profesor historické geografie, dějin zeměpisu a historické etnologie, v ak. roce 1938/1939 děkan,
1952–1954 vedoucí Kabinetu pro historickou geografii ČSAV


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Československá národní rada badatelská,
Antropologická společnost,
Československá společnost zeměpisná (1954 čestný člen),
Přírodovědecký klub v Brně


poznámky

Bohuslav Horák se stal od roku 1930 prvním předsedou nově vzniklé Názvoslovné komise při Národní radě badatelské. Svou práci zahájila v roce 1931 a zabývala se především stanovením hranic a názvů základních orografických celků (větší horopisné celky, v roce 1935) v měřítku 1:200 000 a stanovením jmen hlavních říčních toků až do pátého řádu. Komise pracovala pod předsednictvím prof. dr. Bohuslava Horáka do roku 1937. Vyšly i generální mapy, kam byly celky zakresleny.
(Informaci pro naši encyklopedii poskytla paní Irena Švehlová, tajemnice Názvoslovné komise a vedoucí Sekretariátu Názvoslovné komise, děkujeme.)události

13. 12. 1930
První sjezd Československé společnosti zeměpisné
člen přípravného výboru a účastník


Menš


Aktualizováno: 21. 12. 2019