prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc.

* 17.10.1928 Brno


vysokoškolská pedagožka, badatelka v oboru ekologie a životního prostředí
dítě osobnosti: prof. PhDr. Štěpán Soudek


rodné jméno

Soudková


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČR


zajímavé okolnosti

po roce 1990 poradkyně ministrů životního prostředí Bedřicha Moldana a Josefa Vavrouška


vzdělání

1939–1947 gymnázium Josefa Kudely v Brně,
1947–1951 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - přírodopis-chemie (1951 titul RNDr., 1992 profesorka ekologie)


vyznamenání a pocty

Medaile G. J. Mendela AV ČR (2003),
Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě v oblasti udržitelného rozvoje a ekologie (2009)


dílo

Publikovala přes stovku původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech a sbornících.
Podílela se na koordinaci výzkumů v rámci akce UNESCO Člověk a biosféra (MAB), prováděla ekosystémový výzkum zaplavovaných luk na jižní Moravě, zabývala se funkcí luk v pramenné oblasti (Ekologie lučních porostů, Academia 1987) aj.


zaměstnání

1951–1955 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - ústav fyziologie rostlin,
1955–1985 Botanický ústav ČSAV, pobočka v Brně (vytvořila zde a vedla ekologické oddělení),
1985–1990 Ústav krajinné ekologie SAV v Bratislavě,
od roku 1991–1994 Katedra ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci,
v roce 1992 Katedra environmentálních studií na brněnské univerzitě


odborné a zájmové organizace

Moravskoslezská akademie věd přírodníchosoby

Josef Podpěra
Podpěra patřil mezi její oblíbené učitele Vladimír Úlehla
její učitel; výrazně ovlivnil její profesní dráhusourozenci

události

14. 5. 2009
Udělení ceny ekoložce Mileně Rychnovské
oceněná vědkyně


Menš


Aktualizováno: 03. 09. 2014